Standard Svensk standard · SS-EN 17023:2019

Järnvägar - Underhåll av rullande materiel - Framtagning och anpassning av underhållsplaner

Status: Gällande

Omfattning
This document describes the methodology and the elements to be considered for the creation and modification of a vehicle maintenance plan, up to the validation. This document describes general requirements (list of input data, structure and content) of a maintenance plan. For the creation and modification of a maintenance plan, this document lists: - preparation and selection of documents and input data; - analysis of input data and development of the maintenance plan up to its validation; - process to be followed to create a maintenance plan - reasons to check a current maintenance plan; - risk assessment and process to be followed to modify the maintenance plan; - monitoring conditions (e.g. justification methods, verification, validation, documentation, roles, skills and knowledge). This document applies only to preventive maintenance.

Ämnesområden

Material och komponenter för järnvägsteknik Rälsfordon Allmänt


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnvägar, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Railway vehicle maintenance - Creation and modification of maintenance plan

Artikelnummer: STD-80009199

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-01-03

Antal sidor: 56