Standard Svensk standard · SS-EN 17023:2019

Järnvägar - Underhåll av rullande materiel - Framtagning och anpassning av underhållsplaner

Status: Gällande

Omfattning
This document describes the methodology and the elements to be considered for the creation and modification of a vehicle maintenance plan, up to the validation. This document describes general requirements (list of input data, structure and content) of a maintenance plan. For the creation and modification of a maintenance plan, this document lists: - preparation and selection of documents and input data; - analysis of input data and development of the maintenance plan up to its validation; - process to be followed to create a maintenance plan - reasons to check a current maintenance plan; - risk assessment and process to be followed to modify the maintenance plan; - monitoring conditions (e.g. justification methods, verification, validation, documentation, roles, skills and knowledge). This document applies only to preventive maintenance.

Ämnesområden

Material och komponenter för järnvägsteknik (45.040) Rälsfordon Allmänt (45.060.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Railway vehicle maintenance - Creation and modification of maintenance plan

Artikelnummer: STD-80009199

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-01-03

Antal sidor: 56