Standard Svensk standard · SS-EN 13146-8:2012

Järnvägar - Spår - Provningsmetoder för befästningssystem - Del 8: Provning under drift

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a procedure for the comparative testing of fastening systems in track. The test procedure is applicable to fastening systems which in all other respects conform to prEN 13481 2:2010, prEN 13481 3:2010, prEN 13481 4:2010, prEN 13481 5:2010 and prEN 13481 7:2010.
This test applies to complete fastening assemblies.
It is only used for comparative testing of such fastening systems installed at the same time on the type of support for which they are intended.

Ämnesområden

Järnvägar (93.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-85974

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-04-06

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 13146-8 , SS-EN 13146-8/A1:2006