Standard Svensk standard · SS-ISO 22074-5:2021

Järnvägar - Infrastruktur - Befästningssystem - Del 5: Testmetod för elektriskt motstånd (ISO 22074-5:2021, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 22074-5:2021

Järnvägar - Infrastruktur - Befästningssystem - Del 5: Testmetod för elektriskt motstånd (ISO 22074-5:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a laboratory test procedure for determining the electrical resistance, in wet conditions, between the running rails provided by a fastening system fitted to a steel or concrete sleeper, bearer or element of ballastless track.


It is also applicable to embedded rail.


This test procedure applies to a complete fastening assembly. It is relevant to signalling currents, not to traction currents.


A reference procedure and an alternative procedure are included.

Ämnesområden

Järnvägar (14.540) Räls och rälsdelar (45.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 22074-5:2021

Järnvägar - Infrastruktur - Befästningssystem - Del 5: Testmetod för elektriskt motstånd (ISO 22074-5:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway infrastructure — Rail fastening systems — Part 5: Test method for electrical resistance (ISO 22074-5:2021, IDT)

Artikelnummer: STD-80029551

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-06-01

Antal sidor: 16