Standard Svensk standard · SS-EN 13272:2012

Järnvägar - Elbelysning i spårbundna fordon för kollektivtrafik

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard contains performance requirements and recommendations for electrical lighting systems in the interiors of public transport railway rolling stock under all operating and emergency conditions. This European Standard does not address lighting installed in instruments or controls.

Ämnesområden

Utrustning för tunnel- och spårvagnar (45.140) Inomhusbelysning (91.160.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Electrical lighting for rolling stock in public transport systems

Artikelnummer: STD-85512

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-02-24

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN 13272