Standard Svensk standard · SS-EN 13848-4:2012

Järnvägar - Spår - Spårlägeskvalitet - Del 4: Mätsystem - Manuella och lätta utrustningar

Status: Gällande

Omfattning
This part of this European Standard specifies the minimum requirements that shall be met by measuring systems fitted on track geometry measuring trolleys and manually operated devices to give an evaluation of track geometry quality when measuring one or more of the parameters described in EN 13848-1:2003+A1:2008. It sets out the acceptable differences from EN 13848-1:2003+A1:2008 when using track geometry measuring trolleys and manually operated devices to measure track geometry.
It applies to all track geometry measuring systems fitted to track geometry measuring trolleys and manually operated devices after the date of implementation of this standard.

Ämnesområden

Järnvägar (93.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track - Track geometry quality - Part 4: Measuring systems - Manual and lightweight devices

Artikelnummer: STD-84783

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-01-16

Antal sidor: 40