Standard Svensk standard · SS-EN 16951-2:2018

Järnvägar - Spår -Bullerbarriärer och andra arrangemang som motverkar utbredningen av luftburet buller - Metoder för bedömning av långsiktiga egenskaper - Del 2:-Icke-akustiska egenskaper

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16951-2:2018

Järnvägar - Spår -Bullerbarriärer och andra arrangemang som motverkar utbredningen av luftburet buller - Metoder för bedömning av långsiktiga egenskaper - Del 2:-Icke-akustiska egenskaper
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies requirements for assessing the working life and provides the relevant exposure conditions.
Standards of construction and any material tests conducted should provide evidence of resistance to specified conditions selected from the following:
I. Chemical Agents Location
dependent
II. De-icing salt Location/climate
dependent
III. Dirty water/dust Location/
Climate
dependent
IV. Dew Climate
dependent
V. Freeze/thaw Climate
dependent
VI. Cold Climate
dependent
VII. Heat Climate
dependent
VIII. Ultra-Violet (UV) Radiation Climate
dependent
IX. Traffic Vibration Location
dependent
X. Biological Process Climate
dependent
XI. Ozone Location
dependent
XII. Water Climate
dependent
XIII. Water spray
Wet/dry Location
dependent

Ämnesområden

Järnvägar (14.540) Järnvägar (93.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16951-2:2018

Järnvägar - Spår -Bullerbarriärer och andra arrangemang som motverkar utbredningen av luftburet buller - Metoder för bedömning av långsiktiga egenskaper - Del 2:-Icke-akustiska egenskaper
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track - Noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation - Procedures for assessing long term performance - Part 2: Non-acoustic characteristics

Artikelnummer: STD-80004875

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-06-27

Antal sidor: 28