Standard Svensk standard · SS-EN 16951-2:2018

Järnvägar - Spår -Bullerbarriärer och andra arrangemang som motverkar utbredningen av luftburet buller - Metoder för bedömning av långsiktiga egenskaper - Del 2:-Icke-akustiska egenskaper

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies requirements for assessing the working life and provides the relevant exposure conditions. Standards of construction and any material tests conducted should provide evidence of resistance to specified conditions selected from the following: I. Chemical Agents Location dependent II. De-icing salt Location/climate dependent III. Dirty water/dust Location/ Climate dependent IV. Dew Climate dependent V. Freeze/thaw Climate dependent VI. Cold Climate dependent VII. Heat Climate dependent VIII. Ultra-Violet (UV) Radiation Climate dependent IX. Traffic Vibration Location dependent X. Biological Process Climate dependent XI. Ozone Location dependent XII. Water Climate dependent XIII. Water spray Wet/dry Location dependent

Ämnesområden

Järnvägar (14.540) Järnvägar (93.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track - Noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation - Procedures for assessing long term performance - Part 2: Non-acoustic characteristics

Artikelnummer: STD-80004875

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-06-27

Antal sidor: 28