Standard Svensk standard · SS-EN 15461:2008+A1:2010

Järnvägar - Bulleremission - Karakterisering av dynamiska egenskaper hos spårsträckor för mätning av buller från förbipasserande tåg

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15461:2008+A1:2010

Järnvägar - Bulleremission - Karakterisering av dynamiska egenskaper hos spårsträckor för mätning av buller från förbipasserande tåg
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 919 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 919 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 470,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method for characterizing the dynamic behaviour of the structure of a track relative to its contribution to the sound radiation associated with the rolling noise. This European Standard describes a method for: a) acquiring data on mechanical frequency response functions on a track; b) processing measurement data in order to calculate an estimate of the vibration decay rates along the rails in an audible frequency range associated with the rolling noise; c) presenting this estimate for comparison with the lower limits of the decay rates. It is applicable for evaluating the performance of sections of reference tracks for measuring railway vehicle noise within the framework of official approval tests. The method is not applicable for characterizing the vibration behaviour of tracks on loadbearing structures such as bridges or embankments.

Ämnesområden

Buller förorsakat av transportmedel (17.140.30) Räls och rälsdelar (45.080) Järnvägar (93.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15461:2008+A1:2010

Järnvägar - Bulleremission - Karakterisering av dynamiska egenskaper hos spårsträckor för mätning av buller från förbipasserande tåg
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 919 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 919 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 470,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Noise emission - Characterisation of the dynamic properties of track sections for pass by noise measurements

Artikelnummer: STD-75819

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-11-08

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 15461:2008