Standard Svensk standard · SS-ISO 3511-1

Grafiska symboler för processtyrfunktioner och instrumentering - Del 1: Grundläggande symboler

Status: Gällande

Omfattning
Part I of this International Standard establishes a symbols system for use in depicting the basic functions of measurement and control equipment in relation to the plant with which it is associated. The system has been intentionally limited to the identification of instrument functions and does not provide means of illustrating specific instruments.

Ämnesområden

Ritningar, scheman och kartor (01.080.30) Mätning och styrning av industriella processer (25.040.40)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Anläggningsdokumentation och schemasymboler, SIS/TK 507/AG 03

Internationell titel: Process measurement control functions and instrumentation - Symbolic representation - Part 1: Basicrequirements

Artikelnummer: STD-9088

Utgåva: 1

Fastställd: 1990-06-06

Antal sidor: 20