Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/CR 13910:2000

Förpackningar - Rapport gällande kriteria och metoder för livscykelanalys

Status: Upphävd

· Ersätts av: SIS-CEN/TR 13910:2010
Omfattning
The scope of this CEN report is to establish a set of best practice guidelines for undertaking those aspects of life cycle assessment specific to packaging and distribution systems.

Ämnesområden

Förpackningar och distribution Allmänt (55.020)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Packaging - Report on criteria and methodologies for life cycle analysis of packaging

Artikelnummer: STD-31251

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-11-01

Antal sidor: 18

Ersätts av: SIS-CEN/TR 13910:2010