Standard Svensk standard · SS-EN 13193

Förpackningar - Förpackningar och miljö - Terminologi

Status: Gällande

Omfattning
This standard defines terms used in the field of Packaging and the Environment.

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd (01.040.13) Förpackningar och transporter (01.040.55) Allmänt Avfall (13.030.01) Förpackningar och distribution Allmänt (55.020)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förpackningar och miljö, SIS/TK 165

Internationell titel: Packaging - Packaging and the environment - Terminology

Artikelnummer: STD-28085

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-06-09

Antal sidor: 14

Finns även på: SS-EN 13193