Standard Svensk standard · SS-EN 13432

Förpackningar - Krav gällande förpackningar återvinningsbara genom kompostering och biologisk nedbrytning - Provningsschema och utvärderingskriterier för slutgiltigt godkännande av förpackningar

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-EN 13432:2000/AC:2022
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13432

Förpackningar - Krav gällande förpackningar återvinningsbara genom kompostering och biologisk nedbrytning - Provningsschema och utvärderingskriterier för slutgiltigt godkännande av förpackningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Det här innebär standarden
Den europeiska standarden - EN 13432 - anger vilka egenskaper ett material måste ha för att anses vara biologiskt nedbrytbart eller komposterbart. Om ett material, t.ex. förpackningar eller påsar, uppfyller denna standard innebär det att det kan återvinnas genom biologisk nedbrytning.

Fördelar med att använda standarden
EN 13432 är en harmoniserad standard (hEN). Det betyder att standarden tagits fram på uppdrag av kommissionen. Den harmoniserade standarden - EN 13432 - är publicerad i EU:s officiella tidning (OJEU), som utlöser en ”presumtion om överensstämmelse”. Den som tillämpar standarden kan utgå från att ha följt kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall.

Omfattning
I denna europeiska standard (utkast) specificeras krav och metoder för att bestämma kompostering och anaerob behandling av förpackningar och förpackningsmaterial med hänsyn till fyra egenskaper:
1) Biologisk nedbrytning.
2) Sönderdelning genom biologisk behandling.
3) Inverkan på den biologiska behandlingsprocessen.
4) Inverkan på den färdiga kompostens kvalitet.
Om en förpackning består av olika komponenter, en del komposterbara och andra icke-komposterbara, är förpackningen som helhet inte komposterbar. Om komponenterna däremot separeras för hand utan problem före bortskaffningen, kan de
komposterbara komponenterna behandlas effektivt när de separerats från de icke-komposterbara komponenterna.
I denna europeiska standard avses kompostering av förpackningen som sådan, men bestämmelser om kompostering av eventuella restprodukter ingår inte.
I denna europeiska standard informeras om hanteringen av förpackningar i kontrollerade avfallshanteringsanläggningar, men förpackningsavfall som kan hamna i naturen på okontrollerat sätt, t.ex. som skräp, beaktas inte.
De väsentliga sambanden mellan denna (utkast) europeiska standard och de fyra övriga europeiska förpackningsstandarderna (mandat) och en CEN-rapport (mandat) specificeras i EN 13427.

Ämnesområden

Förpackningsmaterial och tillbehör (55.040)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13432

Förpackningar - Krav gällande förpackningar återvinningsbara genom kompostering och biologisk nedbrytning - Provningsschema och utvärderingskriterier för slutgiltigt godkännande av förpackningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Förpackningar, SIS/TK 165

Internationell titel: Packaging - Requirements for packaging recoverable through composting and biodegradation - Test scheme and evaluation criteria for the final acceptance of packaging

Artikelnummer: STD-28693

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-10-06

Antal sidor: 43