Standard Swedish standard · SS-EN 13432

Packaging - Requirements for packaging recoverable through composting and biodegradation - Test scheme and evaluation criteria for the final acceptance of packaging

Status: Valid

· Corrected by: SS-EN 13432:2000/AC:2022
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 13432

Packaging - Requirements for packaging recoverable through composting and biodegradation - Test scheme and evaluation criteria for the final acceptance of packaging
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
I denna europeiska standard (utkast) specificeras krav och metoder för att bestämma kompostering och anaerob behandling av förpackningar och förpackningsmaterial med hänsyn till fyra egenskaper:
1) Biologisk nedbrytning.
2) Sönderdelning genom biologisk behandling.
3) Inverkan på den biologiska behandlingsprocessen.
4) Inverkan på den färdiga kompostens kvalitet.
Om en förpackning består av olika komponenter, en del komposterbara och andra icke-komposterbara, är förpackningen som helhet inte komposterbar. Om komponenterna däremot separeras för hand utan problem före bortskaffningen, kan de
komposterbara komponenterna behandlas effektivt när de separerats från de icke-komposterbara komponenterna.
I denna europeiska standard avses kompostering av förpackningen som sådan, men bestämmelser om kompostering av eventuella restprodukter ingår inte.
I denna europeiska standard informeras om hanteringen av förpackningar i kontrollerade avfallshanteringsanläggningar, men förpackningsavfall som kan hamna i naturen på okontrollerat sätt, t.ex. som skräp, beaktas inte.
De väsentliga sambanden mellan denna (utkast) europeiska standard och de fyra övriga europeiska förpackningsstandarderna (mandat) och en CEN-rapport (mandat) specificeras i EN 13427.

Subjects

Packaging materials and accessories (55.040)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 13432

Packaging - Requirements for packaging recoverable through composting and biodegradation - Test scheme and evaluation criteria for the final acceptance of packaging
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-28693

Edition: 1

Approved: 10/6/2000

No of pages: 43