Standard Svensk standard · SS-EN 13432:2000/AC:2022

Förpackningar - Krav gällande förpackningar återvinningsbara genom kompostering och biologisk nedbrytning - Provningsschema och utvärderingskriterier för slutgiltigt godkännande av förpackningar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13432:2000/AC:2022

Förpackningar - Krav gällande förpackningar återvinningsbara genom kompostering och biologisk nedbrytning - Provningsschema och utvärderingskriterier för slutgiltigt godkännande av förpackningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I denna europeiska standard (utkast) specificeras krav och metoder för att bestämma kompostering och anaerob behandling av förpackningar och förpackningsmaterial med hänsyn till fyra egenskaper:
1) Biologisk nedbrytning.
2) Sönderdelning genom biologisk behandling.
3) Inverkan på den biologiska behandlingsprocessen.
4) Inverkan på den färdiga kompostens kvalitet.
Om en förpackning består av olika komponenter, en del komposterbara och andra icke-komposterbara, är förpackningen som helhet inte komposterbar. Om komponenterna däremot separeras för hand utan problem före bortskaffningen, kan de
komposterbara komponenterna behandlas effektivt när de separerats från de icke-komposterbara komponenterna.
I denna europeiska standard avses kompostering av förpackningen som sådan, men bestämmelser om kompostering av eventuella restprodukter ingår inte.
I denna europeiska standard informeras om hanteringen av förpackningar i kontrollerade avfallshanteringsanläggningar, men förpackningsavfall som kan hamna i naturen på okontrollerat sätt, t.ex. som skräp, beaktas inte.
De väsentliga sambanden mellan denna (utkast) europeiska standard och de fyra övriga europeiska förpackningsstandarderna (mandat) och en CEN-rapport (mandat) specificeras i EN 13427.

Ämnesområden

Övrigt (13.030.99) Förpackningar och distribution Allmänt (55.020) Förpackningsmaterial och tillbehör (55.040)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13432:2000/AC:2022

Förpackningar - Krav gällande förpackningar återvinningsbara genom kompostering och biologisk nedbrytning - Provningsschema och utvärderingskriterier för slutgiltigt godkännande av förpackningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förpackningar, SIS/TK 165

Internationell titel: Packaging - Requirements for packaging recoverable through composting and biodegradation - Test scheme and evaluation criteria for the final acceptance of packaging

Artikelnummer: STD-80033724

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-02-08

Antal sidor: 8

Korrigerar: SS-EN 13432