Standard SIS Workshop Agreement · SIS/WA 4:2022

Förpackningar - Retursystem för återanvändbara förpackningar - Hämtmat och dryck

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard SIS Workshop Agreement · SIS/WA 4:2022

Förpackningar - Retursystem för återanvändbara förpackningar - Hämtmat och dryck
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 332,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Det här innebär dokumentet
I samband med att Sverige både genomför EU:s engångsplastdirektiv och vidtar ytterligare nationella åtgärder som minskar nedskräpningen, påverkas de som har producentansvar för förpackningar. Från och med den 1 januari 2024 är det krav på att de som tillhandahåller snabbmat och dryck i engångsförpackningar erbjuder ett roterande system med flergångsförpackningar. Målet är att minska nedskräpning utomhus från förpackningar som är engångsplastprodukter med 50 % 2030 jämfört med 2023.

I syfte att underlätta för alla inblandade parter i ett första skede har detta dokument tagits fram. Detta dokument anger krav och rekommendationer för en branschsamverkan kring en nationell återanvändningsinfrastruktur för flergångsförpackningar för hämtmat och dryck.

Detta dokument godkändes efter workshopserien ”Förpackningar i repris – nu skapar vi ett retursystem!” som anordnades av Svenska Institutet för Standarder (SIS), i Stockholm, Sverige, i april och maj 2022, se bilaga A för deltagarlista och detaljer.

Fördelar med att använda dokumentet
Detta dokument anger krav och rekommendationer för att stödja en branschsamverkan i syfte att driva pilotprojekt och etablera ett retursystem för flergångsförpackningar för hämtmat och dryck. 

Omfattning
Detta dokument innehåller krav och rekommendationer för att etablera ett retursystem för återanvändbara förpackningar.
Detta dokument är avsett för alla parter i återanvändningskedjan, som exempelvis
förpackningstillverkare, butiker, restauranger, kommuner och logistikföretag.
Detta dokument innehåller:
a) krav på konstruktion av förpackningar,
b) vägledning för insamling av förpackningar,
c) rekommendationer för rengöring av förpackningar,
d) rekommendationer för spårbarhet och återdistribution av förpackningar till fyllare.

Ämnesområden

Förpackningar och distribution Allmänt (55.020) Förpackningsmaterial och tillbehör (55.040)


Köp denna standard

Standard SIS Workshop Agreement · SIS/WA 4:2022

Förpackningar - Retursystem för återanvändbara förpackningar - Hämtmat och dryck
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 332,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Förpackningar, SIS/TK 165

Internationell titel: Packaging — Return system for reusable packaging — Take away food and drinks

Artikelnummer: STD-80036411

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-07-01

Antal sidor: 20