Standard Svensk standard · SS-EN 13439

Förpackningar - Energiutvinningsgrad - Definition och beräkningsmetod

Status: Gällande

Omfattning
The scope of this European Standard is to present a method to calculate the rate of energy recovery of packaging.

Ämnesområden

Miljöekonomi (13.020.20) Förpackningar och distribution Allmänt (55.020)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förpackningar och miljö, SIS/TK 165

Internationell titel: Packaging - Rate of energy recovery - Definition and method of calculation

Artikelnummer: STD-34174

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-06-06

Antal sidor: 10