Standard Svensk standard · SS-EN 13429:2004

Förpackningar - Återanvändning

Status: Gällande

Omfattning
Detta dokument specificerar krav på återanvändningsbara förpackningar, samt beskriver metoder för att visa överensstämmelse med dessa krav. Att enbart använda detta dokument räcker inte för att visa överensstämmelse. EN 13427 innehåller anvisningar för hur denna standard ska tillämpas.

Ämnesområden

Återvinning (13.030.50) Förpackningar och distribution Allmänt (55.020)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Förpackningar och miljö, SIS/TK 165

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-37109

Utgåva: 2

Fastställd: 2004-08-27

Antal sidor: 41

Ersätter: SS-EN 13429