Standard Swedish standard · SS-EN 13429:2004

Packaging - Reuse

Status: Valid

Scope
Detta dokument specificerar krav på återanvändningsbara förpackningar, samt beskriver metoder för att visa överensstämmelse med dessa krav. Att enbart använda detta dokument räcker inte för att visa överensstämmelse. EN 13427 innehåller anvisningar för hur denna standard ska tillämpas.

Subjects

Recycling General


Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title: Packaging - Reuse

Article no: STD-37109

Edition: 2

Approved: 8/27/2004

No of pages: 41

Replaces: SS-EN 13429