Standard Swedish standard · SS-EN 13429

Packaging - Reuse

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-EN 13429:2004

Scope
I denna standard specificeras krav på förpackningar för att klassificeras som återanvändningsbara och metoder fastställs för bedömning av överensstämmelse med dessa krav inbegripet tillhörande system. prEN 13427 innehåller anvisningar för denna standards tillämpning.

Subjects

Packaging materials and accessories (55.040)


Product information

Language: Swedish English

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-28690

Edition: 1

Approved: 10/6/2000

No of pages: 31

Replaced by: SS-EN 13429:2004