Standard Svensk standard · SS-EN 1186-1

Material och produkter i kontakt med livsmedel - Plast - Del 1: Vägledning för val av betingelser och provningsmetoder för total migration

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1186-1

Material och produkter i kontakt med livsmedel - Plast - Del 1: Vägledning för val av betingelser och provningsmetoder för total migration
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This Part of this European Standard provides a guide to the selection of the appropriate conditions and test methods for the determination of overall migration into food simulants and test media from plastics which are intended to come into contact with foodstuffs.

Ämnesområden

Material och produkter i kontakt med livsmedel (67.250)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1186-1

Material och produkter i kontakt med livsmedel - Plast - Del 1: Vägledning för val av betingelser och provningsmetoder för total migration
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förpackningar, SIS/TK 165

Internationell titel: Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 1: Guide to the selection of conditions and test methods for overall migration

Artikelnummer: STD-33845

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-03-28

Antal sidor: 50

Ersätter: SS-ENV 1186-1