Standard Svensk standard · SS-EN 15284:2007

Material och artiklar i kontakt med livsmedel - Provningsmetod för beständighet mot mikrovågsuppvärmning av kokkärl gjorda av keramik glas eller plast

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a method for the determination of the resistance to microwave heating of cookware made of ceramic, glass, glass-ceramic or plastics. It is applicable to articles that are intended for multiple re-use in a microwave oven. It is not applicable to articles, particularly those made from plastics, which are intended to be discarded after one use.

Ämnesområden

Material och produkter i kontakt med livsmedel Kokkärl, bestick och serviser


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel: Materials and articles in contact with food stuffs - Test method for the resistance to microwave heating of ceramic, glass, glass-ceramic or plastic cookware

Artikelnummer: STD-60940

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-05-04

Antal sidor: 11