Standard Svensk standard · SS-EN 1900

Material och artiklar i kontakt med livsmedel - Icke-metalliska kökskärl - Terminologi

Status: Gällande

Ämnesområden

Hem och hushåll, underhållning och sport (01.040.97) Material och produkter i kontakt med livsmedel (67.250) Kokkärl, bestick och serviser (97.040.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel: Materials and articles in contact with foodstuffs - Non-metallic tableware - Terminology

Artikelnummer: STD-24398

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-01-22

Antal sidor: 8