Standard Svensk standard · SS-EN 15898:2019

Bevarande av kulturarv - Generella termer och definitioner

Status: Gällande

Omfattning
This document defines the main general terms used in the field of conservation of cultural heritage with particular attention to those terms which have wide use or significance.

Ämnesområden

Terminologi (01.020) Hem och hushåll, underhållning och sport (01.040.97) Konstföremål och hantverksprodukter. Kulturegendom och kulturarv (97.195)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bevarande av kulturarv, SIS/TK 479

Internationell titel: Conservation of cultural heritage - Main general terms and definitions

Artikelnummer: STD-80018307

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-11-28

Antal sidor: 68

Ersätter: SS-EN 15898:2011 , SS-EN 15898:2011