Handbok

En introduktion till terminologiarbete i teori och praktik

Köp

Pris: 295 SEK
standard ikon

Papper

”Terminologiguiden. En introduktion till terminologiarbete i teori och praktik” innehåller all grundläggande information om de moment som behövs för att framgångsrikt bedriva terminologiarbete, bl.a. begreppsanalys, definitionsskrivning och termval. Dessutom finns en lathund som sammanfattar stegen i ett terminologiprojekt samt en kort ordlista med de centrala svenska termerna på terminologiområdet med motsvarigheter på engelska och finska.

Terminologiguiden är en översättning av Guide to Terminology som ursprungligen skrevs av Heidi Suonuuti, tidigare chef vid Terminologicentralen i Finland (TSK) och tidigare ordförande i ISOs tekniska kommitté ISO/TC 37. Hon baserade guiden på ISO-standarderna 704, 860 och 10241. Den svenska versionen har sammanställts av TNC och bearbetats något för att passa en bredare publik.

Paolo Sangregorio har formgivit boken och Jan Stenmark har skapat omslagsbilden.

Ämnesområden

Terminologi (01.020)


Köp

Handbok

En introduktion till terminologiarbete i teori och praktik
Pris: 295 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Svenska

Författare: Heidi Suonuuti

Artikelnummer: BCK-80014133

Beteckning: Terminologiguiden

Utgåva: 2

Utgiven: 2004-01-01

Antal sidor: 43

Förlag: Terminologicentrum TNC