Standardutveckling · SIS/TK 546

Ledningssystem för verksamhetsinformation

Informationen i en verksamhet ska vara användbar och tillgänglig för dem som behöver den. Lika viktigt är att informationen är och förblir riktig och tillförlitlig. Ledningssystem för verksamhetsinformation handlar om att åstadkomma tillförlitlighet, fullständighet, äkthet och användbarhet hos organisationens verksamhetsinformation, det vill säga sådan information som syftar till att redovisa och styrka vad som skett i verksamheten.

Den tekniska kommittén är med och utvecklar internationella och nationella standarder som tar upp många aspekter på hantering av verksamhetsinformation:

 • Dokumenthantering,
 • bevarande,
 • arkivering,
 • metadata för dokument,
 • formatkonvertering,
 • informationsflytt, 
 • digitalisering, 
 • säkerhet och riskhantering, 
 • ansvarsfördelning, 
 • kartläggning och
 • utformning av arbetsflöden.

Internationellt arbete

Det internationella standardiseringsarbetet fokuserar på att ta fram en familj av ledningssystemsstandarder för området, som internationellt kallas records management.

Annat internationellt arbete som kommittén deltar i handlar om hur man bevarar trovärdigheten hos information vid digitalisering, formatkonvertering och långtidsbevarande.

Bred tillämpning i Sverige

Kommittén arbetar för att standarderna ska få en bred tillämpning i Sverige, till exempel genom att myndigheter kvravställer med hjälp av kommitténs standarder i upphandlingar och att de ska kunna användas vid certifiering. Det sker dels genom ett stort engagemang i det internationella arbetet, dels genom översättning och arbete med nationella publikationer.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 3 standarder
ISO 30300:2011/Cor 1, Information och dokumentation - Ledningssystem för verksamhetsinformation - Principer och terminologi - Rättelse 1
ISO PRF TR 22428-1, Information and documentation - Records management in the cloud - Part 1: Issues and concerns
ISO 16175-2, Information and documentation - Processes and functional requirements for software for managing records - Part 2: Guidance for selecting, designing, implementing and maintaining software for managing records
Utgivet 18 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 546/AG 01, Svensk standard
SIS/TK 546/AG 02, Internationell påverkan
Deltagare 11 företag och organisationer
Anki Steen, Vikbolandet
Föreningen för arkiv och informationsförvaltning FAI, Stockholm
Ida Infront AB, Linköping
Information Minds AB, BORLÄNGE
Kommunalförbundet Sydarkivera, Alvesta
Lantmäteriet, FRÖSÖN
Nobeli Business Support AB, Karlskoga
Regeringskansliet, Stockholm
Riksarkivet, Stockholm
Stockholms Stadsarkiv, Stockholm
Sveriges Geologiska Undersökning, Uppsala
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 4 internationella kommittéer
ISO/TC 46/SC 11, Archives/records management
ISO/TC 46/SC 11/AG 1, Strategic directions
ISO/TC 46/SC 11/AHG, Strategic Directions
ISO/TC 46/SC 11/AHG 2, Disposition
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Ledningssystem (04)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kalender
2020
september
ons
9
TK-möte : möte tillsammans med TK543 Dokumentbevarande. Ny kommitté bildas genom sammanslagning av TK546 & TK543
09:00 - 12:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Petra Fogelberg
Projektledare
petra.fogelberg@sis.se

Andrea da Rocha Lins
Projektassistent
andrea.lins@sis.se