Standardutveckling · SIS/TK 546

Ledningssystem för verksamhetsinformation

Informationen i en verksamhet ska vara användbar och tillgänglig för dem som behöver den. Lika viktigt är att informationen är och förblir riktig och tillförlitlig. Ledningssystem för verksamhetsinformation handlar om att åstadkomma tillförlitlighet, fullständighet, äkthet och användbarhet hos organisationens verksamhetsinformation, alltså sådan information som syftar till att redovisa och styrka vad som skett i verksamheten.

Den tekniska kommittén är med och utvecklar internationella och nationella standarder som tar upp många aspekter på hantering av verksamhetsinformation:

Dokumenthantering, bevarande, arkivering, metadata för dokument, formatkonvertering, informationsflytt, digitalisering, säkerhet och riskhantering, ansvarsfördelning, kartläggning och utformning av arbetsflöden.

Det internationella standardiseringsarbetet fokuserar på att ta fram en familj av ledningssystemsstandarder för området, som internationellt kallas records management. Annat internationellt arbete som kommittén deltar i handlar om hur man bevarar trovärdigheten hos information vid digitalisering, formatkonvertering och långtidsbevarande.

Kommittén arbetar för att standarderna ska få en bred tillämpning i Sverige och att de ska kunna användas vid certifiering. Det sker dels genom ett stort engagemang i det internationella arbetet, dels genom översättning och arbete med nationella publikationer.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 5 standarder
ISO 16175-2, Information and documentation - Processes and functional requirements for software for managing records - Part 2: Guidance for selecting, designing, implementing and maintaining software for managing records
ISO 16175-1, Information and documentation - Processes and functional requirements for software for managing records - Part 1: Functional requirements and associated guidance for any applications that manage digital records
ISO 30300, Information och dokumentation - Ledningssystem för verksamhetsinformation - Principer och terminologi
ISO 22428, Information and documentation - Records management in the cloud: Issues and concerns
ISO 30300:2011/Cor 1, Information och dokumentation - Ledningssystem för verksamhetsinformation - Principer och terminologi - Rättelse 1
Visa fler Visa färre
Utgivet 18 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 546/AG 01, Svensk standard
SIS/TK 546/AG 02, Internationell påverkan
Deltagare 7 företag och organisationer
Ida Infront AB, Linköping
Lantmäteriet, Gävle
Nobeli Business Support AB, Karlskoga
Regeringskansliet, Stockholm
Riksarkivet, Stockholm
Stockholms Stadsarkiv, Stockholm
Sveriges Geologiska Undersökning, Uppsala
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 3 internationella kommittéer
ISO/TC 46/SC 11, Archives/records management
ISO/TC 46/SC 11/AHG, Strategic Directions
ISO/TC 46/SC 11/AHG 5, Risk management
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Ledningssystem


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Björn Elzén

Björn Elzén
Projektledare
+46855552063
bjorn.elzen@sis.se

Fredrik Stenberg

Fredrik Stenberg
Projektassistent
08-55552304
fredrik.stenberg@sis.se