Standardutveckling · SIS/TK 546

Informationsförvaltning

Information i en verksamhet ska vara användbar, tillförlitlig och tillgänglig för dem som behöver den under den tid den behövs. Kommittén arbetar med metoder, processer, styrning och principer för hantering och bevarande av information för såväl offentlig som privat sektor. Det omfattar hantering av digitala såväl som analoga medier.

Februari 2022

Se filmen ovan för att lära dig mer om några av kommitténs standarder. 

Tidigare ordföranden Karl Olsson och SIS projektledare Petra Fogelberg berättar om tillgängliga standarder från kommittén  och de möjligheter dessa ger till förståelse av den kontext man befinner sig i som arkivarie i en organisation.


Det här arbetar kommittén Informationsförvaltning med

TK 546 Informationsförvaltning verkar för att information ska kunna hanteras och förvaltas kvalitetssäkert och effektivt i olika organisationer så som myndigheter och företag. Kommitténs syfte är att ta fram, eller medverka i att ta fram, standarder och andra publikationer inom området informationsförvaltning. 

Kommittén deltar i internationell standardisering med uppgift att se till att svenska behov tillgodoses. Detta görs genom att bevaka och aktivt medverka i de internationella kommittéer och arbetsgrupper som är relevanta samt att se till att standarder och andra publikationer tillgängliggörs för den svenska marknaden. Kommitténs intresseområden inom informationsförvaltning omfattar såväl standarder relaterade till metoder och styrning som till mer tekniska frågor.

Idag deltar kommittén aktivt i den globala kommittén

samt i de europeiska kommittéerna

Kommittén är även med och bevakar specifika intressen/standarder inom de internationella kommittéerna ISO/IEC JTC 1/SC 34 Document description and processing languages och ISO/TC 171 Document management application

Kommittén fattar beslut om att anta internationella standarder till svensk standard och i vissa fall översätts standarder också till svenska. Vid behov tas även nationella standarder fram.

Användande av standarder inom Informationsförvaltning

Standarder inom kommitténs område syftar till att underlätta tillgång till kunskap, kultur och information och är verktyg för att hantera och bevara informationen. Standarderna ger regler och riktlinjer för att bland annat identifiera, beskriva, säkerställa tillgång till, kommunicera och bevara information, både pappersbaserad och elektronisk.

Organisationer kan med ledning av de standarder som tas fram säkerställa:

  • användbarhet och tillgång till tillförlitlig verksamhetsinformation
  • interoperabilitet och metadata
  • fysiskt bevarande och arkivbeständighet 

 

Mer information om kommitténs arbete:

Mer om kommittén Informationsförvaltning
Introduktion till LVI
Ett värdefullt arbete Vill du vara med?
Arbetar nu med 37 standarder
ISO/IEC 30114-2, Information technology - Extensions of Office Open XML - Part 2: Character Repertoire Checking
ISO 19580, Information and documentation - International archives statistics
ISO 30300:2011/Cor 1, Information och dokumentation - Ledningssystem för verksamhetsinformation - Principer och terminologi - Rättelse 1
ISO 999, Information and documentation - Guidelines for the content, organization and presentation of indexes
ISO/IEC 29500-2, Document description and processing languages - Office Open XML file formats - Part 2: Open packaging conventions
ISO/IEC 23078, Specification of DRM technology for e-book content in EPUB fo
ISO 23527, Information and documentation - Research activity identifier information technology - Learning, education, training and research (RAiD)
ISO/IEC 19757-3, Information technology — Document Schema Definition Languages (DSDL) — Part 3: Rule-based validation using Schematron
ISO 24138, Information and documentation - International Standard Content Code (ISCC)
ISO/IEC 19757-7, Information technology - Document Schema Definition Languages (DSDL) - Part 7: Character Repertoire Description Language (CREPDL)
ISO 24228, Information and documentation - Romanization of Cantonese
ISO 24229, Information and documentation - Codes for script conversion systems
ISO/IEC 23761, Digital Publishing — EPUB Accessibility — Conformance and discoverability Requirements for EPUB Publications
ISO 18626, Information and documentation - Interlibrary Loan Transactions
ISO/IEC TS 23078-2:2020, Information Technology — Specification of DRM technology for digital publications— Part 2: User key-based protection
ISO/TR 22943, Principles of identification
ISO 233-3, Information and documentation — Transliteration of Arabic characters into Latin characters — Part 3: Persian language — Simplified transliteration
ISO/IEC 23078-3, Specification of DRM technology for digital publications — Part 3: Device key-based protection
ISO 5266, Information and documentation — Romanization of Cantonese
ISO/IEC TR 10036, Information technology — Font information — Registered glyph identifiers
ISO/TS 7126, Information and documentation — Records management capability assessment model
ISO 23081-2, Information och dokumentation - Dokumenthantering - Metadata för verksamhetsinformation - Del 2: Frågeställningar kring begrepp och införande
ISO/TS 7538, Disposition
ISO 15707, Information and documentation — International Standard Musical Work Code (ISWC)
ISO 16245, Boxar, aktomslag och andra förvaringsmedel, gjorda av cellulosamaterial, för förvaring av dokument av papper och pergament
ISO 26324, Information and documentation — Digital object identifier system
ISO 15924, Information and documentation — Codes for the representation of names of scripts
ISO 15706-1, Information and documentation — International Standard Audiovisual Number (ISAN) — Part 1: Audiovisual work identifier
ISO 15706-2, Information and documentation — International Standard Audiovisual Number (ISAN) — Part 2: Version identifier
ISO/TS 22943, Information and documentation — Principles of identification
ISO 11798, Information and documentation — Permanence and durability of writing, printing and copying on paper — Requirements and test methods
ISO 16687, Impact assessment for museums
ISO 3297, Information and documentation — International standard serial number (ISSN)
ISO 2789 (Ed 6), Information and documentation — International library statistics
ISO/TS 28560-4, Information and documentation — RFID in libraries — Part 4: Encoding of data elements based on rules from ISO/IEC 15962 in an RFID tag with partitioned memory
ISO 18617, Information and documentation — Records risks — Risk assessment for records management
ISO 11620, Information and documentation — Library performance indicators
Visa fler Visa färre
Utgivet 89 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 4 arbetsgrupper
SIS/TK 546/AG 01, Styrning och övergripande koncept
SIS/TK 546/AG 02, Operativ hantering
SIS/TK 546/AG 03, Fysiskt bevarande och förvaring
SIS/TK 546/AG 04, Strategisk arbetsgrupp
Visa fler Visa färre
Deltagare 13 företag och organisationer
Anki Steen, Vikbolandet
Anna Forsberg,
FAI, Föreningen för arkiv och informationsförvaltning, Stockholm
Ida Infront AB, LINKÖPING
Ifpi Svenska Gruppen, STOCKHOLM
Kungliga biblioteket, STOCKHOLM
Myndigheten för tillgängliga medier MTM, Johanneshov
Nobeli Business Support AB, KARLSKOGA
Regeringskansliet, Stockholm
Riksarkivet, STOCKHOLM
RISE AB, Borås
Stiftelsen Svenska Filminstitutet, Stockholm
True Value Software AB, STOCKHOLM
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 11 internationella kommittéer
ISO/IEC JTC 1/SC 34, Document description and processing languages
ISO/TC 171, Document management applications
ISO/TC 46, Information and documentation
ISO/TC 46/AHG 2, Terminology Coordination Group
ISO/TC 46/SC 10, Requirements for document storage and conditions for preservation
ISO/TC 46/SC 11, Archives/records management
ISO/TC 46/SC 4, Technical interoperability
ISO/TC 46/SC 8, Quality - Statistics and performance evaluation
ISO/TC 46/SC 9, Identification and description
CEN/TC 457, Digital preservation of cinematographic works
CEN/TC 468, Preservation of digital information
Visa fler Visa färre
Finansiering

Kommitténs finansiering består av deltagarnas deltagaravgifter samt anslag och marknadsbidrag/ standardiseringsstöd från SIS. Deltagaravgiften utgår från omfattningen av de mål och aktiviteter som deltagarna i kommittén har kommit överens om i verksamhetsplanen.

Eventuellt underskott eller överskott ackumuleras inte inom kommittén utan hanteras av SIS.

Avgiftsmodell för kommittén Informationsförvaltning

Deltagarna betalar en fast avgift utifrån fyra i förväg fastställda nivåer:

  1. Normal deltagaravgift – de allra flesta deltagarna betalar samma avgift och finns på denna nivå
  2. Rabatterad deltagaravgift – t.ex. intresseorganisationer och ideella föreningar
  3. Huvudsponsor – betalar en högre deltagaravgift
  4. Inbjudna experter är avgiftsbefriade

Fastställelse, ändring och uppföljning av verksamhetsplanen

Kommittén godkänner och SIS fastställer årligen Verksamhetsplan för kommittén. Verksamhetsplanen ses över och revideras i samband med SIS budgetprocess då också deltagaravgifter beslutas utifrån omfattningen i Verksamhetsplanen. Eventuell ändring i Verksamhetsplanen kan föreslås av kommittén eller av SIS.

Förändringar i mål och aktiviteter som en följd av omständigheter som SIS inte råder över kan göras och kommuniceras då till kommittén.

SIS Projektledning ansvarar för uppföljning av mål och aktiviteter i Verksamhetsplanen i samråd med ordföranden och ska förmedla information kring detta till kommittén.

Arbetsprogram 2022

Ämnesområden

Ledningssystem (04) Dokumenthantering (37.080) Ledningssystem för informationssäkerhet (04.050) Ledningssystem för IT-tjänster (04.060) Ledningssystem för kvalitet (04.080) Ledningssystem för miljö (04.100) Ledningssystem för riskhantering (04.120) Value Management (04.160) Terminologi (01.020) Allmänt Terminologi Standardisering Dokumentation (Ordlistor) (01.040.01) Informationsteknik (Ordlistor) (01.040.35) Informationsvetenskap, publicering (01.140) Konstföremål och hantverksprodukter. Kulturegendom och kulturarv (97.195) Kontorsutrustning (35.260) Datalagringsmedier (35.220) IT-tillämpningar (35.240) Papper och papp (85.060) Pappersprodukter (85.080)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

TK 546 håller föreläsning på AVEC-Digitalt
För dig som är kommittédeltagare

Kalender

2022
december
tor
8
TK-möte SIS/TK 546, virtuellt
10:00 - 15:00
fre
16
Plenarmöte CEN/TC 468, Hybrid
14:00 - 17:00
2023
maj
mån
22
Plenarvecka ISO/TC 46, inklusive SC-plenarmöten, Paris/Hybrid
09:00 - 17:00
september
mån
11
Förslag Plenarvecka ISO/IEC JTC 1/ SC 34
09:00 - 17:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Anders Thellberg
Projektledare
anders.thellberg@sis.se

Petra Fogelberg
Projektledare
petra.fogelberg@sis.se

Andrea da Rocha Lins
Projektassistent
andrea.lins@sis.se