Standardutveckling · SIS/TK 546

Informationsförvaltning

Information i en verksamhet ska vara användbar, tillförlitlig och tillgänglig för dem som behöver den under den tid den behövs. Kommittén arbetar med metoder, processer, styrning och principer för hantering och bevarande av information för såväl offentlig som privat sektor. Det omfattar hantering av digitala såväl som analoga medier.

Det här arbetar kommittén Informationsförvaltning med

TK 546 Informationsförvaltning verkar för att information ska kunna hanteras och förvaltas kvalitetssäkert och effektivt i olika organisationer så som myndigheter och företag. Kommitténs syfte är att ta fram, eller medverka i att ta fram, standarder och andra publikationer inom området informationsförvaltning. 

Kommittén deltar i internationell standardisering med uppgift att se till att svenska behov tillgodoses. Detta görs genom att bevaka och aktivt medverka i de internationella kommittéer och arbetsgrupper som är relevanta samt att se till att standarder och andra publikationer tillgängliggörs för den svenska marknaden. Kommitténs intresseområden inom informationsförvaltning omfattar såväl standarder relaterade till metoder och styrning som till mer tekniska frågor.

Idag deltar kommittén aktivt i den globala kommittén

samt i de europeiska kommittéerna

Kommittén är även med och bevakar specifika intressen/standarder inom de internationella kommittéerna ISO/IEC JTC 1/SC 34 Document description and processing languages och ISO/TC 171 Document management application

Kommittén fattar beslut om att anta internationella standarder till svensk standard och i vissa fall översätts standarder också till svenska. Vid behov tas även nationella standarder fram.

Användande av standarder inom Informationsförvaltning

Standarder inom kommitténs område syftar till att underlätta tillgång till kunskap, kultur och information och är verktyg för att hantera och bevara informationen. Standarderna ger regler och riktlinjer för att bland annat identifiera, beskriva, säkerställa tillgång till, kommunicera och bevara information, både pappersbaserad och elektronisk.

Organisationer kan med ledning av de standarder som tas fram säkerställa:

  • användbarhet och tillgång till tillförlitlig verksamhetsinformation
  • interoperabilitet och metadata
  • fysiskt bevarande och arkivbeständighet 

 

Mer information om kommitténs arbete:

Mer om kommittén Informationsförvaltning
Introduktion till LVI
Ett värdefullt arbete Vill du vara med?
Arbetar nu med 20 standarder
ISO 24138, Information and documentation - International Standard Content Code (ISCC)
ISO 24229, Information and documentation - Codes for script conversion systems
ISO/TS 7538, Disposition
ISO 16687, Impact assessment for museums
ISO 18128, Information and documentation — Risk assessment for records processes and systems
EN , Mapping of existing standardization deliverables on European digital archiving and preservation
ISO/IEC 23078-1, Information technology — Specification of DRM technology for digital publications — Part 1: Overview of copyright protection technologies in use in the publishing industry
ISO/IEC 23078-2, Information technology — Specification of DRM technology for digital publications — Part 2: User key-based protection
ISO/IEC 23078-3, Information technology — Specification of DRM technology for digital publications — Part 3: Device key-based protection
ISO/IEC 19757-3, Information technology — Document Schema Definition Languages (DSDL) — Part 3: Rule-based validation using Schematron
ISO/IEC 29500-1, Informationsteknik - Dokumentbeskrivningsspråk - Office Open XML File Formats - Part 1: Fundamentals and Markup Language Reference
ISO/IEC 29500-4, Informationsteknik - Dokumentbeskrivningsspråk - Office Open XML File Formats - Part 4: Transitional Migration Features
ISO/IEC TR 5812, Information technology - Semantic metadata support in office documents
ISO 11799, Information och dokumentation - Förvaringskrav för arkiv- och biblioteksmaterial
ISO 8344, Issues and considerations for managing records in structured data environments
ISO/TR 24332, Blockchain and Distributed Ledger Technology in relation to authoritative records, records systems, and records management
ISO 21127, Information and documentation — A reference ontology for the interchange of cultural heritage information
ISO 9:1995, Translitterering av kyrilliska bokstäver till latinska - Slaviska och icke-slaviska språk
ISO/TS 17955, Information and documentation — Information Governance — Implementation framework
24086, Digital legacies
Visa fler Visa färre
Utgivet 107 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 546/AG 01, Styrning och övergripande koncept
SIS/TK 546/AG 03, Fysiskt bevarande och förvaring
Deltagare 12 företag och organisationer
Anki Steen, Vikbolandet
FAI, Föreningen för arkiv och informationsförvaltning, Stockholm
Ida Infront AB, Linköping
Ifpi Svenska Gruppen, Stockholm
Kungliga biblioteket, Stockholm
Myndigheten för tillgängliga medier MTM, Johanneshov
Nobeli Business Support AB, Karlskoga
Regeringskansliet, Stockholm
Riksarkivet, TÄBY
RISE Research Institute of Sweden AB, Borås
Stiftelsen Svenska Filminstitutet, Stockholm
True Value Software AB, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 12 internationella kommittéer
ISO/IEC JTC 1/SC 34, Document description and processing languages
ISO/IEC JTC 1/SC 34/JWG 7, Joint JTC 1/SC 34-TC 46/SC 4/WG: EPUB
ISO/TC 171, Document management applications
ISO/TC 46, Information and documentation
ISO/TC 46/AHG 2, Terminology Coordination Group
ISO/TC 46/SC 10, Requirements for document storage and conditions for preservation
ISO/TC 46/SC 11, Archives/records management
ISO/TC 46/SC 4, Technical interoperability
ISO/TC 46/SC 8, Quality - Statistics and performance evaluation
ISO/TC 46/SC 9, Identification and description
CEN/TC 457, Digital preservation of cinematographic works
CEN/TC 468, Preservation of digital information
Visa fler Visa färre
Finansiering

Kommitténs finansiering består av deltagarnas deltagaravgifter samt anslag och marknadsbidrag/ standardiseringsstöd från SIS. Deltagaravgiften utgår från omfattningen av de mål och aktiviteter som deltagarna i kommittén har kommit överens om i verksamhetsplanen.

Eventuellt underskott eller överskott ackumuleras inte inom kommittén utan hanteras av SIS.

Avgiftsmodell för kommittén Informationsförvaltning

Deltagarna betalar en fast avgift utifrån fyra i förväg fastställda nivåer:

  1. Normal deltagaravgift – de allra flesta deltagarna betalar samma avgift och finns på denna nivå
  2. Rabatterad deltagaravgift – t.ex. intresseorganisationer och ideella föreningar
  3. Huvudsponsor – betalar en högre deltagaravgift
  4. Inbjudna experter är avgiftsbefriade

Fastställelse, ändring och uppföljning av verksamhetsplanen

Kommittén godkänner och SIS fastställer årligen Verksamhetsplan för kommittén. Verksamhetsplanen ses över och revideras i samband med SIS budgetprocess då också deltagaravgifter beslutas utifrån omfattningen i Verksamhetsplanen. Eventuell ändring i Verksamhetsplanen kan föreslås av kommittén eller av SIS.

Förändringar i mål och aktiviteter som en följd av omständigheter som SIS inte råder över kan göras och kommuniceras då till kommittén.

SIS Projektledning ansvarar för uppföljning av mål och aktiviteter i Verksamhetsplanen i samråd med ordföranden och ska förmedla information kring detta till kommittén.

Arbetsprogram 2023

Ämnesområden

Ledningssystem (04) Dokumenthantering (37.080) Ledningssystem för informationssäkerhet (04.050) Ledningssystem för IT-tjänster (04.060) Ledningssystem för kvalitet (04.080) Ledningssystem för miljö (04.100) Ledningssystem för riskhantering (04.120) Value Management (04.160) Terminologi (01.020) Allmänt Terminologi Standardisering Dokumentation (Ordlistor) (01.040.01) Informationsteknik (Ordlistor) (01.040.35) Informationsvetenskap, publicering (01.140) Konstföremål och hantverksprodukter. Kulturegendom och kulturarv (97.195) Kontorsutrustning (35.260) Datalagringsmedier (35.220) IT-tillämpningar (35.240) Papper och papp (85.060) Pappersprodukter (85.080)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

TK 546 håller föreläsning på AVEC-Digitalt
För dig som är kommittédeltagare

Kalender

2023
december
fre
8
Virtuellt: TK-möte
09:00 - 12:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Anders Thellberg
Projektledare
anders.thellberg@sis.se

Amanda Franzén
Projektkoordinator
amanda.franzen@sis.se