Standardutveckling · SIS/TK 546

Informationsförvaltning

Information i en verksamhet ska vara användbar, tillförlitlig och tillgänglig för dem som behöver den under den tid den behövs. Kommittén arbetar med metoder, processer, styrning och principer för hantering och bevarande av information för såväl offentlig som privat sektor. Det omfattar hantering av digitala såväl som analoga medier.

Nyhet: standarden med terminologi för blankett- och dokumentteknik är under översyn - var med och tyck till! För mer information kontakta Petra Fogelberg, projektledare, petra.fogelberg@sis.se. Översynen är öppen fram till 31 augusti 2021
____________________________________________________

TK 546 Informationsförvaltning verkar för att information ska kunna hanteras och förvaltas kvalitetssäkert och effektivt i olika organisationer så som myndigheter och företag. Kommitténs syfte är att ta fram, eller medverka i att ta fram, standarder och andra publikationer inom området informationsförvaltning. 

Kommittén deltar i internationell standardisering med uppgift att se till att svenska behov tillgodoses. Detta görs genom att bevaka och aktivt medverka i de internationella kommittéer och arbetsgrupper som är relevanta samt att se till att standarder och andra publikationer tillgängliggörs för den svenska marknaden. 

Idag deltar kommittén aktivt i följande internationella kommittéer:

och bevakar arbetet inom:

Kommittén fattar beslut om att anta internationella standarder till svensk standard och i vissa fall översätts standarder också till svenska. Vid behov tas även nationella standarder fram.

Standarder inom kommitténs område syftar till att underlätta tillgång till kunskap, kultur och information och är verktyg för att hantera och bevara informationen. Standarderna ger regler och riktlinjer för att bland annat identifiera, beskriva, säkerställa tillgång till, kommunicera och bevara information, både pappersbaserad och elektronisk.

Organisationer kan med ledning av de standarder som tas fram säkerställa:

  • användbarhet och tillgång till tillförlitlig verksamhetsinformation
  • interoperabilitet och metadata
  • fysiskt bevarande och arkivbeständighet

Kommittéarbete är öppet för alla och innebär att deltagare är med och påverkar framtidens standarder. Dessutom ges tillfälle till personlig utveckling genom att träffa andra experter, få djupare insikt inom området och bygga nätverk.

Standardiseringsarbete allmän information (öppnas som PDF)

SIS/TK 546 organisationsschema (öppnas som PDF)

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 25 standarder
ISO/IEC 30114-2, Information technology - Extensions of Office Open XML - Part 2: Character Repertoire Checking
ISO 19580, Information and documentation - International archives statistics
ISO 30300:2011/Cor 1, Information och dokumentation - Ledningssystem för verksamhetsinformation - Principer och terminologi - Rättelse 1
ISO 690, Information and documentation — Guidelines for bibliographic references and citations to information resources
ISO 999, Information and documentation - Guidelines for the content, organization and presentation of indexes
ISO/IEC 29500-2, Document description and processing languages - Office Open XML file formats - Part 2: Open packaging conventions
ISO/IEC 23078, Specification of DRM technology for e-book content in EPUB fo
ISO 23527, Information and documentation - Research activity identifier information technology - Learning, education, training and research (RAiD)
ISO/IEC 19757-3, Information technology — Document Schema Definition Languages (DSDL) — Part 3: Rule-based validation using Schematron
ISO 24138, Information and documentation - International Standard Content Code (ISCC)
ISO 24143, Information and documentation - Information Governance - Concept and principles
ISO/IEC 19757-7, Information technology - Document Schema Definition Languages (DSDL) - Part 7: Character Repertoire Description Language (CREPDL)
ISO 24228, Information and documentation - Romanization of Cantonese
ISO 24229, Information and documentation - Codes for script conversion systems
ISO/IEC 23761, Digital Publishing — EPUB Accessibility — Conformance and discoverability Requirements for EPUB Publications
ISO 18626, Information and documentation - Interlibrary Loan Transactions
ISO/IEC TS 23078-2:2020, Information Technology — Specification of DRM technology for digital publications— Part 2: User key-based protection
ISO/TR 22943, Principles of identification
ISO 233-3, Information and documentation — Transliteration of Arabic characters into Latin characters — Part 3: Persian language — Simplified transliteration
ISO/IEC 23078-3, Specification of DRM technology for digital publications — Part 3: Device key-based protection
ISO 5266, Information and documentation — Romanization of Cantonese
ISO 13008, Information and documentation — Digital records conversion and migration process
ISO/IEC TR 10036, Information technology — Font information — Registered glyph identifiers
ISO/TS 7126, Information and documentation — Records management capability assessment model
EN 17650, A framework for digital preservation of cinematographic works - The Cinema Preservation Package
Visa fler Visa färre
Utgivet 24 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 4 arbetsgrupper
SIS/TK 546/AG 01, Styrning och övergripande koncept
SIS/TK 546/AG 02, Operativ hantering
SIS/TK 546/AG 03, Fysiskt bevarande och förvaring
SIS/TK 546/AG 04, Strategisk arbetsgrupp
Visa fler Visa färre
Deltagare 15 företag och organisationer
Bolagsverket, SUNDSVALL
FAI, Föreningen för arkiv och informationsförvaltning, Stockholm
Ida Infront AB, LINKÖPING
Ifpi Svenska Gruppen, STOCKHOLM
Inbjuden expert,
Information Minds AB, BORLÄNGE
Kungliga biblioteket, STOCKHOLM
Lantmäteriet, Gävle
Myndigheten för tillgängliga medier MTM, Johanneshov
Nobeli Business Support AB, KARLSKOGA
Regeringskansliet, Stockholm
Riksarkivet, STOCKHOLM
RISE AB, Borås
Stiftelsen Svenska Filminstitutet, Stockholm
Sveriges Geologiska Undersökning, UPPSALA
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 9 internationella kommittéer
ISO/IEC JTC 1/SC 34, Document description and processing languages
ISO/TC 46, Information and documentation
ISO/TC 46/SC 10, Requirements for document storage and conditions for preservation
ISO/TC 46/SC 11, Archives/records management
ISO/TC 46/SC 4, Technical interoperability
ISO/TC 46/SC 8, Quality - Statistics and performance evaluation
ISO/TC 46/SC 9, Identification and description
CEN/TC 457, Digital preservation of cinematographic works
CEN/TC 468, Management and preservation of digital content
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Ledningssystem (04) Dokumenthantering (37.080) Ledningssystem för informationssäkerhet (04.050) Ledningssystem för IT-tjänster (04.060) Ledningssystem för kvalitet (04.080) Ledningssystem för miljö (04.100) Ledningssystem för riskhantering (04.120) Value Management (04.160) Terminologi (01.020) Allmänt Terminologi Standardisering Dokumentation (Ordlistor) (01.040.01) Informationsteknik (Ordlistor) (01.040.35) Informationsvetenskap, publicering (01.140) Konstföremål och hantverksprodukter. Kulturegendom och kulturarv (97.195) Kontorsutrustning (35.260) Datalagringsmedier (35.220) IT-tillämpningar (35.240) Papper och papp (85.060) Pappersprodukter (85.080)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Översyn av svensk standard - sista svarsdatum 2021-08-31 (SS 613001)
Nyheter inom kommittén
För dig som är kommittédeltagare

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Petra Fogelberg
Projektledare
petra.fogelberg@sis.se

Andrea da Rocha Lins
Projektassistent
andrea.lins@sis.se