Standardutveckling · SIS/TK 546

Informationsförvaltning

Informationen i en verksamhet ska vara användbar och tillgänglig för dem som behöver den. Lika viktigt är att informationen är och förblir riktig och tillförlitlig. Ledningssystem för verksamhetsinformation handlar om att åstadkomma tillförlitlighet, fullständighet, äkthet och användbarhet hos organisationens verksamhetsinformation, det vill säga sådan information som syftar till att redovisa och styrka vad som skett i verksamheten.

Den tekniska kommittén är med och utvecklar internationella och nationella standarder som tar upp många aspekter på hantering av verksamhetsinformation:

 • Dokumenthantering,
 • bevarande,
 • arkivering,
 • metadata för dokument,
 • formatkonvertering,
 • informationsflytt, 
 • digitalisering, 
 • säkerhet och riskhantering, 
 • ansvarsfördelning, 
 • kartläggning och
 • utformning av arbetsflöden.

Internationellt arbete

Det internationella standardiseringsarbetet fokuserar på att ta fram en familj av ledningssystemsstandarder för området, som internationellt kallas records management.

Annat internationellt arbete som kommittén deltar i handlar om hur man bevarar trovärdigheten hos information vid digitalisering, formatkonvertering och långtidsbevarande.

Bred tillämpning i Sverige

Kommittén arbetar för att standarderna ska få en bred tillämpning i Sverige, till exempel genom att myndigheter kvravställer med hjälp av kommitténs standarder i upphandlingar och att de ska kunna användas vid certifiering. Det sker dels genom ett stort engagemang i det internationella arbetet, dels genom översättning och arbete med nationella publikationer.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 27 standarder
ISO/IEC 30114-2, Information technology - Extensions of Office Open XML - Part 2: Character Repertoire Checking
ISO 19580, Information and documentation - International archives statistics
ISO/TR 19814, Information and documentation - Holdings management for archive and library holdings
ISO 30300:2011/Cor 1, Information och dokumentation - Ledningssystem för verksamhetsinformation - Principer och terminologi - Rättelse 1
ISO 690, Information and documentation - Guidelines for bibliographic references and citations to information resources
ISO 999, Information and documentation - Guidelines for the content, organization and presentation of indexes
ISO/IEC 29500-2, Document description and processing languages - Office Open XML file formats - Part 2: Open packaging conventions
ISO/IEC 23078, Specification of DRM technology for e-book content in EPUB fo
ISO PRF TS 16175-2, Information and documentation - Processes and functional requirements for software for managing records - Part 2: Guidance for selecting, designing, implementing and maintaining software for managing records
ISO 23527, Information and documentation - Research activity identifier information technology - Learning, education, training and research (RAiD)
ISO/IEC 19757-3, Information technology — Document Schema Definition Languages (DSDL) — Part 3: Rule-based validation using Schematron
ISO 3297.2, Information and documentation - International standard serial number (ISSN)
ISO 24083, Information and documentation - International archives statistics
ISO 24138, Information and documentation - International Standard Content Code (ISCC)
ISO 24143, Information and documentation - Information Governance - Concept and principles
ISO/IEC 19757-7, Information technology - Document Schema Definition Languages (DSDL) - Part 7: Character Repertoire Description Language (CREPDL)
ISO 24228, Information and documentation - Romanization of Cantonese
ISO 24229, Information and documentation - Codes for script conversion systems
ISO/IEC 23761, Digital Publishing — EPUB Accessibility — Conformance and discoverability Requirements for EPUB Publications
ISO 18626, Information and documentation - Interlibrary Loan Transactions
ISO/IEC TS 23078-2:2020, Information Technology — Specification of DRM technology for digital publications— Part 2: User key-based protection
ISO/TR 22943, Principles of identification
ISO 233-3, Information and documentation — Transliteration of Arabic characters into Latin characters — Part 3: Persian language — Simplified transliteration
ISO/IEC 23078-3, Specification of DRM technology for digital publications — Part 3: Device key-based protection
ISO 5266, Information and documentation — Romanization of Cantonese
ISO 13008, Information and documentation — Digital records conversion and migration process
ISO/IEC TR 10036, Information technology — Font information — Registered glyph identifiers
Visa fler Visa färre
Utgivet 19 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 4 arbetsgrupper
SIS/TK 546/AG 01, Styrning och övergripande koncept
SIS/TK 546/AG 02, Operativ hantering
SIS/TK 546/AG 03, Fysiskt bevarande och förvaring
SIS/TK 546/AG 04, Strategisk arbetsgrupp
Visa fler Visa färre
Deltagare 16 företag och organisationer
,
Anki Steen, Vikbolandet
Föreningen för arkiv och informationsförvaltning FAI, Stockholm
Ida Infront AB, Linköping
Ifpi Svenska Gruppen, Stockholm
Information Minds AB, BORLÄNGE
Kungliga biblioteket, STOCKHOLM
Lantmäteriet, FRÖSÖN
Lantmäteriet, Gävle
Nobeli Business Support AB, Karlskoga
Regeringskansliet, Stockholm
Riksarkivet, STOCKHOLM
RISE AB, Borås
Stiftelsen Svenska Filminstitutet, Stockholm
Stockholms Stadsarkiv, STOCKHOLM
Sveriges Geologiska Undersökning, UPPSALA
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 11 internationella kommittéer
ISO/IEC JTC 1/SC 34, Document description and processing languages
ISO/TC 46, Information and documentation
ISO/TC 46/SC 10, Requirements for document storage and conditions for preservation
ISO/TC 46/SC 11, Archives/records management
ISO/TC 46/SC 11/AG 1, Strategic directions
ISO/TC 46/SC 11/AHG, Strategic Directions
ISO/TC 46/SC 11/AHG 2, Disposition
ISO/TC 46/SC 4, Technical interoperability
ISO/TC 46/SC 8, Quality - Statistics and performance evaluation
ISO/TC 46/SC 9, Identification and description
CEN/TC 457, Digital preservation of cinematographic works
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Ledningssystem (04)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Nyheter från kommittén:

 • SS-ISO 23081-1:2017 översatt till svenska - aug 2020
  Information och dokumentation - Dokumenthantering - Metadata för verksamhetsinformation - Del 1: Principer

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Petra Fogelberg
Projektledare
petra.fogelberg@sis.se

Andrea da Rocha Lins
Projektassistent
andrea.lins@sis.se