Standard Svensk standard · SS-EN 15907:2010

Filmidentifiering - Ökade möjligheter för utbyte av metadata - Datastrukturer

Status: Gällande

Denna standard ingår i vårt avtal med Riksantikvarieämbetet gällande förbetalda standarder inom kulturarvsområdet, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.
Standarder inom kulturarvsområdet >>

Omfattning
This European Standard specifies a set of metadata for the description of cinematographic works, as well as a terminology for use by parties wishing to exchange such descriptive metadata. It also defines some basic entities and relationships useful for defining data models as well as for structuring hierarchically ordered and serialised representations of metadata about cinematographic works including their variants, manifestations, and items. Specific vocabularies for values of elements and attributes are mandated only in selected cases, and only if these vocabularies are actively maintained by a standardisation body.

Ämnesområden

IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) Konstföremål och hantverksprodukter. Kulturegendom och kulturarv (97.195)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Informationshantering

Internationell titel: Film identification - Enhancing interoperability of metadata - Element sets and structures

Artikelnummer: STD-74795

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-08-05

Antal sidor: 48