Standard Svensk standard · SS-EN 17891:2023

Bevarande av kulturarv - Avsaltning av poröst oorganiskt material genom inpackning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17891:2023

Bevarande av kulturarv - Avsaltning av poröst oorganiskt material genom inpackning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Bildtext: Salter på ringmuren i Visby, samt på en fasad i Glasgow.
Foto: Helen Simonsson, Riksantikvarieämbetet CCBY.

Denna standard ingår i vårt avtal med Riksantikvarieämbetet gällande förbetalda standarder inom kulturarvsområdet, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.
Standarder inom kulturarvsområdet >>

Om SS-EN 17891:2023

Inför ett vård- eller konserveringsarbete är rengöringen ett kritiskt moment. När smuts och salter måste tas bort, ska det ske på ett sätt som innebär minsta möjliga risk för skador. Denna standard beskriver en metod för avsaltning av porösa oorganiska material som sten, puts, tegel eller mur verk genom så kallade grötomslag.

Denna standard är avsedd att tillämpas vid avsaltning av material som påverkats av saltvittring och/eller för att förhindra saltskador som uppkommit genom tidigare konserveringsbehandlingar.

Standarden kan användas av aktörer som arbetar med byggnadsvård och/eller samlingar och gäller för alla typer av saltbelastat poröst oorganiskt material i byggnader, monument och/eller i kulturarvssamlingar. Läs mer om standarden och avsaltning i följande artikel på Riksantikvarieämbetets hemsida: Ny standard om metod som minskar salter i sten, puts, tegel eller murverk | Riksantikvarieämbetet (raa.se)

Standarden har tagits fram inom den europeiska tekniska kommittén CEN/TC 346 Conservation of Cultural Heritage. I Sverige följs arbetet av den tekniska kommittén SIS/TK 479 Bevarande av kulturarv. Standarden tillhandahålls i Sverige genom Svenska Institutet för Standarder, SIS.

Kontakt på SIS:
Yacine Slamti, projektledare
yacine.slamti@sis.se 
08-555 520 21

Alva Eklund, projektkoordinator
alva.eklund@sis.se
076-213 44 36

Informationsblad om SS-EN 17891:2023

SS-EN 1891:2023 Bevarande av kulturarv - Avsaltning av poröst oorganiskt material genom inpackning (PDF)

Omfattning
This document specifies a methodology applying poultices for the desalination of porous substrate constituting cultural heritage. The desalination methodology can be applied:
- to salt-loaded porous inorganic materials affected by salt weathering, and/or
- to allow conservation treatments incompatible with soluble salt(s) contamination, or
- to prevent salt damage where contamination is known to be present.
In all cases the desalination aims to decrease the salt content.
Furthermore, this document gives the fundamental requirements for the desalination operation and guidelines for the choice of the most appropriate poultice components according to the characteristics of the substrate and types/quantities of salt(s) present in order to optimize the desalination process.

Ämnesområden

Terminologi (01.020) Hem och hushåll, underhållning och sport (01.040.97) Oorganiska kemikalier Allmänt (71.060.01) Konstföremål och hantverksprodukter. Kulturegendom och kulturarv (97.195)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17891:2023

Bevarande av kulturarv - Avsaltning av poröst oorganiskt material genom inpackning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bevarande av kulturarv, SIS/TK 479

Internationell titel: Conservation of cultural heritage - Desalination of porous inorganic materials by poultices

Artikelnummer: STD-80047256

Utgåva: 1

Fastställd: 2023-11-17

Antal sidor: 36