Standardutveckling · SIS/TK 479

Bevarande av kulturarv

Vårt europeiska kulturarv är viktigt att bevara för framtida generationer. En nödvändig förutsättning är att man inom Europa verkar för att uppnå ett gemensamt förhållningssätt till de utmaningar som rör bevarandet av kulturarvet. Med stöd av standarder blir det lättare att utbyta tjänster och erfarenheter, jämföra olika resultat och ange riktvärden.

I december 2002 beslutade CEN att starta projektet ”Conservation of cultural heritage”, CEN/TC 346. I Sverige har projektet fått titeln "Bevarande av kulturarv". Sedan starten av projektet har överinseendeavtal ingåtts med bland annat ICOM, IIC, ECCO, AIC. Det visar på ett stort intresse från olika yrkesgrupper.

Målet för projektet "Bevarande av kulturarv" är att utarbeta europeiska standarder och riktlinjer för bevarande av vårt fysiska kulturarv. Detta för att lättare kunna sprida information, utbyta erfarenheter, jämföra analysresultat och ta fram standarder som är användbara i den dagliga kulturvården.

Med kulturarv avses här det fysiska kulturarvet, d.v.s. kulturmiljöer, anläggningar, byggnader, inventarier och offentliga samlingar.

Den svenska tekniska kommittén SIS/TK 479 deltar aktivt i det europeiska standardiseringsarbetet. Grupperna finns listade under fliken Internationellt deltagande nedan.

Projektet behandlar ej certifiering.

Mer information om kommitténs arbete:

Informationsblad standarder
Arbetar nu med 7 standarder
EN N768, Bevarande av kulturarv - Metoder och material för att avlägsna eller minska biologisk förorening på oorganiska porösa material
EN 16141, Bevarande av kulturarv - Öppna magasin: rekommendationer för drift och skötsel av museimagasin öppna för publik
EN N778, Bevarande av kulturarv - Karakterisering av vattendränkt arkeologiskt trä som ett ledningsverktyg
EN 16163, Bevarande av kulturarv - Riktlinjer och processer för ljussättning av utställningar
EN 15999-2, Bevarande av kulturarv - Riktlinjer för utformning av montrar till utställning och bevarande av objekt - Del 2: Tekniska instruktioner
EN CENTC 346 N1072, Quality requirements for reed as thatching material for cultural heritage
EN 15999-1, Bevarande av kulturarv - Riktlinjer för utformning av montrar till utställning och bevarande av objekt - Del 1: Allmänna anvisningar
Visa fler Visa färre
Nyheter
Utgivet 56 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 15 företag och organisationer
Bohusläns Museum, Uddevalla
Göteborgs universitet Inst f kulturvård, Göteborg
Göteborgs universitet Inst f marina vetenskaper, Göteborg
Moderna Museet, Stockholm
MTAB Sverige AB, Järfälla
Nationalmuseum, Stockholm
Riksantikvarieämbetet, Visby
Riksantikvarieämbetet, Stockholm
RISE Research Institutes of Sweden AB, Kista
RISE Research Institutes of Sweden AB, Göteborg
Statens historiska museer, Stockholm
Statens Historiska Muséer, Tumba
Sveriges Stenindustriförbund, Malmö
Trossamfundet Svenska kyrkan, Uppsala
Uppsala universitet Campus Gotland, Visby
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 9 internationella kommittéer
CEN/TC 346, Conservation of Cultural Heritage
CEN/TC 346/WG 1, General methodologies and terminology
CEN/TC 346/WG 11, Conservation process
CEN/TC 346/WG 12, Showcases
CEN/TC 346/WG 14, Monitoring of cultural deposit
CEN/TC 346/WG 16, Specification for the management of moveable cultural heritage
CEN/TC 346/WG 3, Porous inorganic materials constituting cultural heritage
CEN/TC 346/WG 7, Specifying and measuring Indoor/outdoor climate
CEN/TC 346/WG 9, Waterlogged wood
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Konstföremål och hantverksprodukter. Kulturegendom och kulturarv (97.195)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Ta del av standarder inom kulturarvsområdet - kostnadsfritt

Bild tema milj - fornminnen på en äng

Vägledning för utvecklingen av resilienta städer med fokus på historiska platser

Denna CEN Workshop Agreement (CWA) har tagits fram för att hjälpa städer som bättre vill hantera frågan om historiska platser i deras utvecklingsarbete med resiliensförmågan. 

Här hittar du CWA:n, tillgänglig kostnadsfritt.

SKA-rådet

För ideella organisationer, ansök om finansiering av deltagande på SKA-rådets webbplats.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Yacine Slamti
Projektledare
yacine.slamti@sis.se

Alva Eklund
Projektkoordinator
alva.eklund@sis.se

Stefan Nilsson
Ordförande
Riksantikvarieämbetet