Standard Svensk standard · SS-EN 15946:2011

Bevarande av kulturarv - Packmetoder för transport

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15946:2011

Bevarande av kulturarv - Packmetoder för transport
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Riksantikvarieämbetet gällande förbetalda standarder inom kulturarvsområdet, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.
Standarder inom kulturarvsområdet >>

Standarden innehåller rekommendationer för säker packning inför transport av kulturföremål.

Ett kulturföremål behöver emellanåt transporteras från en plats till en annan. En transport innebär alltid risk för skador på objektet. Transporten kan avse en flytt från ursprunglig plats, mellan magasin eller till och från utställningar. Behovet av transport uppstår också i samband med in- och utlån mellan museer, både nationellt och internationellt. Risken för skador minskas genom att föremålet packas på ett lämpligt sätt och att de inblandade parterna har rätt kunskap och kompetens.

Syftet med denna standard är att minska risken för skador på kulturföremål i samband med transport. Den riktar sig till de personer och organisationer som på olika sätt är involverade i transportkedjan. Standarden innehåller rekommendationer för packning och uppackning samt definitioner av centrala termer. Den belyser även val av packningsmaterial, stötdämpning och vilken information som behöver lämnas till den aktör som utför transporten. I standarden anges också förslag på packningslösningar utifrån olika typer av risker. Standarden innehåller även en utförlig tabell över vilka handskar som rekommenderas för olika typer av objekt.

Standarden har tagits fram inom ramen för det europeiska standardiseringsprojektet CEN/TC 346, Conservation of Cultural Heritage. I Sverige motsvaras projektet av en teknisk kommitté, SIS/TK 479, Bevarande av kulturarv. Standarden publicerades 2011 och tillhandahålls i Sverige genom SIS.

Informationsblad om SS-EN 15946:2011

Bevarande av kulturarv - Packmetoder för transport (PDF)

Omfattning
Denna europeiska standard specificerar riktlinjer för packning av objekt som ägaren/förvaltaren bedömer vara redo att förflyttas.

Ämnesområden

Förpackningsmaterial och tillbehör (55.040) Konstföremål och hantverksprodukter. Kulturegendom och kulturarv (97.195)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15946:2011

Bevarande av kulturarv - Packmetoder för transport
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Bevarande av kulturarv, SIS/TK 479

Internationell titel: Conservation of cultural property - Packing principles for transport

Artikelnummer: STD-80022571

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-09-19

Antal sidor: 32

Finns även på: SS-EN 15946:2011