Kulturarv

Via ett unikt avtal med Riksantikvarieämbetet kan du som är verksam i Sverige få tillgång till det licensavtal som Riksantikvarieämbetet tecknat med SIS och som gäller fram till 2026. Genom att fylla i formuläret nedan skickar vi dig inloggningsuppgifterna till vår webbtjänst SIS Abonnemang där du har tillgång till standarder inom kulturarvsområdet.

Riksantikvarieämbetets logotyp

Inom kulturmiljövården uppstår möten mellan olika branscher och kompetenser, entreprenörer och myndigheter, offentlig och privat verksamhet, professionella och ideella. Möjligheterna att bevara kulturarvet för framtida generationer underlättas av gemensamt fastställda definitioner, specifikationer och rutiner. Standarder är gemensamma lösningar på ofta förekommande problem och utmaningar. Riksantikvarieämbetet och SIS har slutit ett nytt avtal som innebär att standarder inom kulturarvsområdet kan laddas ner utan kostnad av företag, myndigheter och organisationer som är verksamma inom Sverige. Du har inte rätt att återpublicera innehållet utan enbart använda det i egen verksamhet.

Det enda som krävs är att du registrerar dig i nedanstående formulär, därefter kommer du få inloggningsuppgifter mailade till dig.

Har du frågor kontakta SIS kundservice 08-555 523 10 eller kundservice@sis.se

Vänligen fyll i formuläret nedan och klicka på Skicka för att slutföra din anmälan

Fältet måste fyllas i.
Fältet måste fyllas i.
Fältet måste fyllas i.
Telefonnummer saknas eller är felaktigt ifyllt. Får endast vara siffror. T.ex. 085012344.
E-postadressen saknas eller är felaktigt ifyllt.