Standard Svensk standard · SS-EN 15999-1:2014

Bevarande av kulturarv - Riktlinjer för hantering av miljöförhållanden - Rekommendationer för montrar till utställning och bevarande av kulturarv - Del 1: Allmänna krav

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15999-1:2014

Bevarande av kulturarv - Riktlinjer för hantering av miljöförhållanden - Rekommendationer för montrar till utställning och bevarande av kulturarv - Del 1: Allmänna krav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Riksantikvarieämbetet gällande förbetalda standarder inom kulturarvsområdet, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.
Standarder inom kulturarvsområdet >>

Standarden innehåller generella riktlinjer för utformning och användning av utställningsmontrar. Den specificerar egenskaper och förutsättningar för såväl säkerhet som ett långsiktigt bevarande.

Montrar används i utställningar för att visa känsliga kulturföremål men också för att skydda föremålet från stöld, vandalism eller olyckor. Montern är också ett verktyg för att kontrollera föremålets omgivning, genom reglerad luftfuktighet, temperatur och skydd mot damm och föroreningar. Ett olämpligt val av monter, felaktig utformning eller placering av monter, kan förvärra tillståndet för objektet. Vid valet eller utformningen av montern är det därför viktigt att ta hänsyn till alla faktorer i en utställning som påverkar föremålet.

Denna standard innehåller riktlinjer för utformning av montrar för kulturföremål. Den specificerar också egenskaper och förutsättningar för användning av montrar avseende säker utställning, låg påverkan på mikroklimat, ljussättning, damm och föroreningar, placering och underhåll. Standarden har tagits fram inom ramen för det europeiska standardiseringsprojektet CEN/TC 346, Conservation of Cultural Heritage.

I Sverige motsvaras projektet av en teknisk kommitté, SIS/TK 479, Bevarande av kulturarv. Standarden publicerades 2014 och tillhandahålls i Sverige genom SIS.

Informationsblad om SS-EN 15999-1:2014

Bevarande av kulturarv - Riktlinjer för hantering av miljöförhållanden - Rekommendationer för montrat till utställning och bevarande av kulturarv (PDF)

Omfattning
This European Standard specifies the characteristics and the conditions for use of showcases for safe and secure display of cultural heritage objects, reducing environmental interaction and complying with the requirements for better preservation.

Ämnesområden

Konstföremål och hantverksprodukter. Kulturegendom och kulturarv (97.195)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15999-1:2014

Bevarande av kulturarv - Riktlinjer för hantering av miljöförhållanden - Rekommendationer för montrar till utställning och bevarande av kulturarv - Del 1: Allmänna krav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bevarande av kulturarv, SIS/TK 479

Internationell titel: Conservation of cultural heritage - Guidelines for design of showcases for exhibition and preservation of objects - Part 1: General requirements

Artikelnummer: STD-101287

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-03-09

Antal sidor: 24