Standard Svensk standard · SS-EN 17652:2022

Bevarande av kulturarv - Bedömning och övervakning av arkeologiska kulturlager för bevarande in situ

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17652:2022

Bevarande av kulturarv - Bedömning och övervakning av arkeologiska kulturlager för bevarande in situ
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Dokumentation av olika kulturlager. Foto: CCBY Johan Stenvall, Arkeologerna.

Denna standard anger viktiga parametrar och tillvägagångssätt för att övervaka bevarande av enligt standardens definition arkeologiska kulturlager in situ. Detta görs genom att bedöma kulturlagrens tillstånd som till exempel att utvärdera dess miljöförhållanden och bevarande.

Detta ingår i standarden SS-EN 17652:2022
I standarden beskrivs tillvägagångssätt som kan vara lämpliga för övervakning av arkeologiska/ historiska kulturlager på land, i våtmarker eller under vatten. Arkeologiska kulturlager beskrivs som avsatta kulturpåverkade jordlager som bär spår av mänsklig aktivitet över tid.

Standarden beskriver även olika metoder för planering, övervakning, utvärdering och uppföljning genom till exempel fotografering och olika typer av provtagning av jord, vatten eller organiskt material. Systematisk och regelbunden övervakning gör det enklare att jämföra data och resultat över tid och mellan olika platser.

En standard för dig inom kulturarvssektorn
Denna standard är utformad som ett möjligt stöd för myndigheter, arkeologer och andra konsulter, markägare med flera ansvariga för arkeologiska eller historiska platser för att säkerställa det bästa resultatet för bevarande och uppföljning.

Standarden bygger på den norska Riksantikvarens strategi och vägledning för övervakning av arkeologiska kulturlager.

Relaterade kommittéer
Denna standard har tagits fram inom ramen för ett europeiskt standardiseringsprojekt inom CEN/TC 346 Conservation of Cultural Heritage, som i Sverige motsvaras av den tekniska kommittén SIS/TK 479 Bevarande av kulturarv. Standarden publicerades 2022 och tillhandahålls i Sverige genom SIS, Svenska Institutet för standarder, www.sis.se. 

Omfattning
This document describes assessments recommended for in situ preservation and monitoring of archaeological sites. It sets out the main parameters used to assess the state of preservation of archaeological materials and evaluate the environmental conditions of archaeological deposits and provides a framework for monitoring sites. A decision-making framework is included to help readers make appropriate knowledge-based choices.
The procedures described are appropriate for terrestrial, wetland or underwater archaeological sites. They will not necessarily be relevant to all archaeological sites, and the level of assessment required and the resources needed are expected to be balanced with and proportionate to the significance and complexity of the site and the scale of any proposed changes.
The informative annexes relate primarily to terrestrial sites; for detailed technical guidance on investigating and monitoring underwater sites, see sasmap.eu.
NOTE Underwater sites include all underwater sites and those in the intertidal zone.

Ämnesområden

Konstföremål och hantverksprodukter. Kulturegendom och kulturarv (97.195)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17652:2022

Bevarande av kulturarv - Bedömning och övervakning av arkeologiska kulturlager för bevarande in situ
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bevarande av kulturarv, SIS/TK 479

Internationell titel: Cultural heritage - Assessment and monitoring of archaeological deposits for preservation in situ

Artikelnummer: STD-80037826

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-09-13

Antal sidor: 40