Standard Svensk standard · SS-EN 16302:2013

Bevarande av kulturarv - Testmetoder - Analys av vattenabsorption med hjälp av mätrör

Status: Gällande

Denna standard ingår i vårt avtal med Riksantikvarieämbetet gällande förbetalda standarder inom kulturarvsområdet, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.
Standarder inom kulturarvsområdet >>

Omfattning
This European Standard specifies a method to measure water absorption of porous inorganic materials used for and constituting cultural property by pipe method.
The method may be used on porous inorganic materials which are untreated or have been subjected to any treatment or ageing.
The method may be used both in the laboratory and in situ due to its non destructive nature.

Ämnesområden

Konstföremål och hantverksprodukter. Kulturegendom och kulturarv (97.195)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bevarande av kulturarv, SIS/TK 479

Internationell titel: Conservation of cultural heritage - Test methods - Measurement of water absorption by pipe method

Artikelnummer: STD-88993

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-02-11

Antal sidor: 24