Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 16163:2014

Bevarande av kulturarv - Riktlinjer och processer för ljussättning av utställningar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 16163:2014

Bevarande av kulturarv - Riktlinjer och processer för ljussättning av utställningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 045 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 045 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Riksantikvarieämbetet gällande förbetalda standarder inom kulturarvsområdet, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.
Standarder inom kulturarvsområdet >>

Denna tekniska specifikation beskriver rutiner och metoder för att uppnå lämplig ljussättning. Den inbegriper visuella-, utställnings- och konserveringsaspekter.

Specifikationen syftar till att vara ett verktyg för en gemensam europeisk policy och ett stöd för intendenter, konservatorer och projektledare i bedömningen av lämplig ljussättning av utställningar.

Ljussättning används i många sammanhang i museer och andra kulturhistoriska miljöer, till exempel för permanenta eller tillfälliga utställningar eller för forskning och konservering. Ljussättningen är en av de viktigaste faktorerna för besökarna ska kunna ta del av konst eller andra kulturobjekt och ofta ett avgörande verktyg för besökarens tolkning och uppskattning av kulturobjekten.

Det är viktigt att ljuset är tillräckligt för att kunna se ordentligt, men ljuset påverkar även nedbrytningen av material. När ett objekt bedöms vara värt att bevara för kommande generationer är det viktigt att överväga hur ljus kommer att användas och påverka objektet. Ljus är en av många klimatfaktorer som tillsammans med till exempel fukt och temperatur kan orsaka blekning, missfärgning och nedbrytning.

Dessa skador är kumulativa och irreversibla. Inga konserveringsåtgärder kan återställa förändrade färger eller materialutmattning. Utmaningen för museiljussättningen är att hitta en lämplig avvägning mellan ett långsiktigt bevarande, god visuell tillgänglighet och utställningsdesign. 

Specifikationen har tagits fram inom ramen för det europeiska standardiseringsprojektet CEN/TC 346, Conservation of Cultural Heritage. 

I Sverige motsvaras projektet av en teknisk kommitté, SIS/TK 479, Bevarande av kulturarv. Specifikationen publicerades den 19 september 2014 och tillhandahålls i Sverige genom SIS.

Informationsblad om SS-CEN/TS 16163:2014

Bevarande av kulturarv - Riktlinjer och processer för ljussättning av utställningar (PDF)

Omfattning
This Technical Specification defines the procedures as well as the means to implement adequate lighting, with regard to the conservation policy. It takes visual, exhibition and conservation aspects into account and it also discusses the implications of the lighting design on the safeguarding of cultural property. This Technical Specification gives recommendations on values of minimum and maximum illumination levels. It aims to provide a tool for setting up a common European policy and a guide to help curators, conservators and project managers to assess the correct lighting that can assure the safeguarding of the exhibits. This Technical Specification covers lighting for heritage objects on exhibition in both public and private sites and does not consider lighting in other cultural heritage contexts such as open-air collections, etc.

Ämnesområden

Konstföremål och hantverksprodukter. Kulturegendom och kulturarv (97.195)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 16163:2014

Bevarande av kulturarv - Riktlinjer och processer för ljussättning av utställningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 045 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 045 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bevarande av kulturarv, SIS/TK 479

Internationell titel: Conservation of Cultural Heritage - Guidelines and procedures for choosing appropriate lighting for indoor exhibitions

Artikelnummer: STD-102913

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-09-17

Antal sidor: 44