Standard Svensk standard · SS-EN 17114:2018

Bevarande av kulturarv - Ytskydd för porösa oorganiska material - Tekniska och kemiska datablad för vattenavvisande produkter

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies the information contained in the technical data sheet of the product in order to allow a preliminary selection of the most suitable products to use in a specific case of intervention.

Ämnesområden

Terminologi Hem och hushåll, underhållning och sport Konstföremål och hantverksprodukter. Kulturegendom och kulturarv


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bevarande av kulturarv, SIS/TK 479

Internationell titel: Conservation of cultural heritage - Surface protection for porous inorganic materials - Technical and chemical data sheets of water repellent product

Artikelnummer: STD-80008172

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-12-04

Antal sidor: 24