Standard Svensk standard · SS 11106

Terminologins grunder - Definitionsskrivning och utformning av ordlistor

Status: Gällande

Ämnesområden

Terminologi (01.020)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Principles of terminology - Preparation of definitions and layout of glossaries

Artikelnummer: STD-5491

Utgåva: 1

Fastställd: 1986-02-15

Antal sidor: 12