Standard Svensk standard · SS-EN 17036:2018

Bevarande av kulturarv - Artificiellt åldrande genom simulerad solstrålning av ytan av obehandlade eller behandlade porösa oorganiska material

Status: Gällande

Denna standard ingår i vårt avtal med Riksantikvarieämbetet gällande förbetalda standarder inom kulturarvsområdet, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.
Standarder inom kulturarvsområdet >>

Informationsblad om SS-EN 17036:2018

Bevarande av kulturarv- Artificiellt åldrande genom simulerad solstrålning av ytan av obehandlade eller behandlade porösa oorganiska material (PDF)

Omfattning
This document assesses the long-term susceptibility to light of materials and treatments used in conservation of porous inorganic materials. Examples may include materials which have been treated in the course of conservation (e.g. cleaning, consolidation, water repellents, coatings or biocides) or materials which may exhibit colour changes following exposure (e.g. mortars and small number of stones). The procedure can be used to evaluate the impact and longevity/durability of treatments against untreated materials or unexposed materials.
NOTE 1 Porous inorganic materials are both natural stones (rocks) and artificial stone materials (mortars, stuccoes, bricks, ceramic materials, etc.).
NOTE 2 Treated materials are those on which one of the following treatments has been applied: cleaning, application of water repellent, consolidating materials, coatings or biocides and artificial ageing.

Ämnesområden

Terminologi (01.020) Hem och hushåll, underhållning och sport (01.040.97) Konstföremål och hantverksprodukter. Kulturegendom och kulturarv (97.195)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bevarande av kulturarv, SIS/TK 479

Internationell titel: Conservation of Cultural Heritage - Artificial ageing by simulated solar radiation of the surface of untreated or treated porous inorganic materials

Artikelnummer: STD-80004886

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-06-29

Antal sidor: 24