Standard Svensk standard · SS-EN 16085:2012

Bevarande av kulturarv - Metodik för provtagning från kulturobjekt - Generella krav och riktlinjer

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16085:2012

Bevarande av kulturarv - Metodik för provtagning från kulturobjekt - Generella krav och riktlinjer
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 635 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 635 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna europeiska standard innehåller metodik och kriterier för provtagning av kulturarvsmaterial i samband med vetenskapliga undersökningar. Här beskrivs till exempel hur man karakteriserar material, fastställer deras tillstånd, bestämmer orsaker till deras nedbrytning och/eller mekanismer för detta och hur man beslutar om och/eller utvärderar konservering/bevarandeåtgärder. Förutom provtagning innehåller dokumentet också krav på dokumentation och hantering av prover.
Denna europeiska standard omfattar inte beslutsprocessen för provtagning och användning av provet.

Ämnesområden

Konstföremål och hantverksprodukter. Kulturegendom och kulturarv (97.195)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16085:2012

Bevarande av kulturarv - Metodik för provtagning från kulturobjekt - Generella krav och riktlinjer
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 635 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 635 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Bevarande av kulturarv, SIS/TK 479

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-80029728

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-08-04

Antal sidor: 16

Finns även på: SS-EN 16085:2012