Standard Svensk standard · SS-EN 16141:2012

Bevarande av kulturarv - Skådemagasin: rekommendationer för drift och skötsel av museimagasin öppna för publik

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16141:2012

Bevarande av kulturarv - Skådemagasin: rekommendationer för drift och skötsel av museimagasin öppna för publik
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Riksantikvarieämbetet gällande förbetalda standarder inom kulturarvsområdet, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.
Standarder inom kulturarvsområdet >>

Öppna magasin, eller skådemagasin, underlättar såväl samlingsförvaltning som tillgång till samlingar för forskare och allmänhet. Denna standard beskriver lämpliga egenskaper för lokaler avsedda för bevarande, förvaring, förvaltning och tillgängliggörande av samlingar.

Endast en liten del av museernas föremål är tillgängliga genom utställningar. Den större delen av samlingarna förvaras i magasin. Detta försvårar tillgången på många föremål för forskare och allmänhet. Ett öppet magasin syftar till att möjliggöra ökad tillgång till samlingarna, utan att det äventyrar samlingarnas säkerhet. Ett öppet magasin underlättar också åtgärder inom samlingsförvaltning, som dokumentationsarbete, fotografering eller föremålsstudier. Dessa lokaler medför dock särskilda krav och förutsättningar.

Denna standard är avsedd att vara ett stöd i utvecklingen av ett öppet magasin genom att beskriva lämpliga egenskaper och praxis avseende utformning och funktion. Standarden beskriver hur ett öppet magasin bör fungera och innehåller rekommendationer avseende säkerhetsfrågor som brand, stöld och översvämning, tillsammans med anvisningar för löpande underhåll och förvaltning. Standarden kan användas vid utformningen av nya magasin eller för utveckling av befintliga magasin. Själva konceptet för öppna magasin kan tillämpas för museer såväl som för arkiv eller bibliotek.

Denna standard har tagits fram inom ramen för det europeiska standardiseringsprojektet CEN/TC 346, Conservation of Cultural Heritage. I Sverige motsvaras projektet av en teknisk kommitté, SIS/TK 479, Bevarande av kulturarv. Standarden publicerades 2012 och tillhandahålls i Sverige genom SIS.

Informationsblad om SS-EN 16141:2012

Bevarande av kulturarv - Skådemagasin: rekommentationer för drift och skötsel av museimagasin öppna för publik (PDF)

Omfattning
This European Standard defines the characteristics of specific areas dedicated to the preservation, storage, management of, and access to collections. It lists the considerations that should be taken into account to achieve optimum storage and accessibility.

Ämnesområden

Konstföremål och hantverksprodukter. Kulturegendom och kulturarv (97.195)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16141:2012

Bevarande av kulturarv - Skådemagasin: rekommendationer för drift och skötsel av museimagasin öppna för publik
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bevarande av kulturarv, SIS/TK 479

Internationell titel: Conservation of cultural heritage - Guidelines for management of environmental conditions - Open storage facilities: definitions and characteristics of collection centres dedicated to the preservation and management of cultural heritage

Artikelnummer: STD-88017

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-11-17

Antal sidor: 24