Standard Svensk standard · SS-EN 16790:2016

Bevarande av kulturarv - Samordnad skadedjurskontroll för skydd av kulturarvet

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16790:2016

Bevarande av kulturarv - Samordnad skadedjurskontroll för skydd av kulturarvet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Riksantikvarieämbetet gällande förbetalda standarder inom kulturarvsområdet, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.
Standarder inom kulturarvsområdet >>

Europas kulturarvsinstitutioner står inför stora utmaningar när det gäller att bekämpa skadedjur och mikroorganismer i samlingar i museer, arkiv, bibliotek, hembygdsgårdar, kyrkor och övrig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. En ny europeisk standard sätter fokus på organisatoriska åtgärder för att bekämpa skadedjur och mögel.

Förr i tiden sprutades DDT och arsenik på föremålen för att skydda dem mot oönskade insektsangrepp. Idag har flera vanliga bekämpningsmedel förbjudits och forskningsinsatser pågår för att få fram alternativa bekämpningsmetoder som inte är skadliga för miljön eller människors hälsa.

Så kallad samordnad skadedjurskontroll är en standardiserad metod för att skydda kulturarvet mot angrepp genom förebyggande metoder. Exempel på detta är karantän för inkommande och utgående material, systematisk städning, rutiner för mat och dryck, inspektion med hjälp av fällor och inte minst utbildning av personal. Idag är även bekämpningsmetoderna annorlunda för att skydda både människor och föremål. Drabbat material kan frysas in istället för att besprutas, föremål och samlingar kan till och med värmas upp för att bli av med ägg, larver och vuxna insekter. Förebyggande och miljövänliga metoder är den självklara vägen framåt för att skydda föremål, samlingar och miljöer från skadedjursangrepp. Standarden har tagits fram inom ramen för det europeiska standardiseringsprojektet CEN/TC 346, Conservation of Cultural Heritage.

I Sverige motsvaras projektet av en teknisk kommitté, SIS/TK 479, Bevarande av kulturarv. Standarden publicerades 2016 och tillhandahålls i Sverige genom SIS.

Informationsblad om SS-EN 16790:2016

Bevarande av kulturarv - Samordnad skadedjurskontroll för skydd av kulturarvet (PDF)

Omfattning
This European Standard defines Integrated Pest Management (IPM) and describes a comprehensive methodology for managing pest problems for protection of cultural heritage. This European Standard applies to objects and buildings, housing collections, such as museums, archives, libraries, historic houses and buildings, places of worship, art dealers and auction rooms, art transport and storage companies. This European Standard does not apply to caves, gardens, and parks.

Ämnesområden

Konstföremål och hantverksprodukter. Kulturegendom och kulturarv (97.195)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16790:2016

Bevarande av kulturarv - Samordnad skadedjurskontroll för skydd av kulturarvet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bevarande av kulturarv, SIS/TK 479

Internationell titel: Conservation of cultural heritage - Integrated pest management (IPM) for protection of cultural heritage

Artikelnummer: STD-8021145

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-06-28

Antal sidor: 40

Finns även på: SS-EN 16790:2016