Standard Svensk standard · SS-EN 16782:2016

Bevarande av kulturarv - Rengöring av porösa oorganiska material - Rengöring av kulturminnen med laserteknik

Status: Gällande

Denna standard ingår i vårt avtal med Riksantikvarieämbetet gällande förbetalda standarder inom kulturarvsområdet, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.
Standarder inom kulturarvsområdet >>

Denna standard innehåller grundläggande kriterier och riktlinjer för val av parametrar vid rengöring med laser.

Inför ett vård- eller konserveringsarbete är rengöringen ett kritiskt moment. När smuts och andra oönskade lager måste tas bort, ska det ske på ett sätt som innebär minsta möjliga risk för skador. Laser kan användas som rengöringsmetod inom kulturvården, förutsatt att det används med system, teknik och parametrar som är lämpliga för det avsedda objektet.

Denna standard är avsedd att tillämpas vid laserrengöring på poröst oorganiskt material, som sten, puts, tegel och murverk. Den är ett stöd i valet av parametrar för både laser och laserflöde så att endast de avsedda lagren tas bort på objektet. Standarden har tagits fram inom ramen för det europeiska standardiseringsprojektet CEN/TC 346, Conservation of Cultural Heritage.

I Sverige motsvaras projektet av en teknisk kommitté, SIS/TK 479, Bevarande av kulturarv. Standarden publicerades 2016 och tillhandahålls i Sverige genom SIS.

Omfattning
This European standard applies to porous inorganic materials constituting cultural heritage. It provides the fundamental requirements of the laser parameters and guidelines for the choice of the laser operational parameters, in order to optimize the cleaning procedure.

Ämnesområden

Konstföremål och hantverksprodukter. Kulturegendom och kulturarv (97.195)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bevarande av kulturarv, SIS/TK 479

Internationell titel: Conservation of cultural heritage - Cleaning of porous inorganic materials - Laser cleaning techniques for cultural heritage

Artikelnummer: STD-8020392

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-05-09

Antal sidor: 32