Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 17135:2021

Bevarande av kulturarv - Generella termer för att beskriva förändringar hos objekt

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 17135:2021

Bevarande av kulturarv - Generella termer för att beskriva förändringar hos objekt
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna tekniska specifikation ingår i vårt avtal med Riksantikvarieämbetet gällande förbetalda standarder inom kulturarvsområdet, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.
Standarder inom kulturarvsområdet >>

Bild 17135 AnneliKarlssonStatensMaritimaTransporthistoriskaMuseerCCBY-800x300.png
Foto: Anneli Karlsson, Statens maritima och transporthistoriska museum (CC BY).
Tekniska specifikation SIS-CEN/TS 17135 listar generella termer för att beskriva förändringar hos objekt. Termerna lämpar sig för dokumentation av såväl fast som flyttbart kulturarv.

Kulturarvet, vare sig det rör sig om fasta eller flyttbara objekt, är i ständig förändring. En förändring kan vara avsiktlig, exempelvis i det fall när ett objekt konserveras, eller oavsiktlig, till exempel när ett objekt blir skadat och förlorar delar av sitt kulturhistoriska värde.

Detta ingår i dokumentet CEN/TS 17135:2021
I denna tekniska specifikation definieras termer för att beskriva en fysisk förändring. Termerna listas på engelska, franska och tyska. Detta terminologiska verktyg kan exempelvis användas vid dokumentation av objektets tillstånd, i konserveringsrapporter eller vid planering av kulturvårdande insatser. De termer som finns listade är generella och har valts ut eftersom de är vanliga för flera materialkategorier eller objekttyper. Termerna är strukturerade enligt olika förändringstyper, exempelvis materialförlust, formförändring eller förändring i materialets struktur.

Den tekniska specifikationen tar inte upp orsaker till förändringar och ger heller ingen vägledning för att karaktärisera de tekniker eller material som kulturarvet består av.

Dokument för dig inom kulturarvssektorn
Målgrupper för dokumentet är professionella aktörer inom kulturarvssektorn. Det kan vara museer, kyrkor, fastighetsägare och företag som arbetar med kulturarvet. Syftet med denna tekniska specifikation är att förbättra kommunikationen mellan olika aktörer och underlätta för dokumentationen av kulturarvet.

Relaterade kommittéer
Denna tekniska specifikation har tagits fram inom ramen för ett europeiskt standardiseringsprojekt inom CEN/TC 346 Conservation of Cultural Heritage.

I Sverige motsvaras projektet av den tekniska kommittén SIS/TK 479 Bevarande av kulturarv. Den tekniska specifikationen publicerades 2021 och tillhandahålls i Sverige genom SIS, Svenska Institutet för Standarder, www.sis.se.

Omfattning
I det här dokumentet definieras termer som används inom området bevarande av kulturarv och som beskriver förändringar av objekt, med särskild tonvikt på sådana termer som tillämpas för många olika typer av objekt.

Det här dokumentet gäller för alla typer av materiella förändringar som kan observeras.

Ämnesområden

Konstföremål och hantverksprodukter. Kulturegendom och kulturarv (97.195)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 17135:2021

Bevarande av kulturarv - Generella termer för att beskriva förändringar hos objekt
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Bevarande av kulturarv, SIS/TK 479

Internationell titel: Conservation of cultural heritage - General terms for describing the alterations of objects

Artikelnummer: STD-80041717

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-09-15

Antal sidor: 20

Finns även på: SIS-CEN/TS 17135:2021