Standard Svensk standard · SS-EN 16883:2017

Bevarande av kulturarv - Riktlinjer för förbättring av energiprestandan i historiska byggnader

Status: Gällande

Denna standard ingår i vårt avtal med Riksantikvarieämbetet gällande förbetalda standarder inom kulturarvsområdet, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.
Standarder inom kulturarvsområdet >>

Informationsblad om SS-EN 16883:2017

Bevarande av kulturarv - Riktlinjer för förbättring av energiprestandan i historiska byggnader (PDF)

Omfattning
This European Standard provides guidelines for sustainably improving the energy performance of historic buildings, e.g. historically, architecturally or culturally valuable buildings, while respecting their heritage significance. The use of this standard is not limited to buildings with statutory heritage designation, it applies to historic buildings of all types and ages.
This European Standard presents a normative working procedure for selecting measures to improve energy performance, based on an investigation, analysis and documentation of the building including its heritage significance. The procedure assesses the impact of those measures in relation to preserving the character-defining elements of the building.

Ämnesområden

Värmeisolering (91.120.10) Konstföremål och hantverksprodukter. Kulturegendom och kulturarv (97.195)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bevarande av kulturarv, SIS/TK 479

Internationell titel: Conservation of cultural heritage - Guidelines for improving the energy performance of historic buildings

Artikelnummer: STD-8026854

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-06-12

Antal sidor: 44