Standard Svensk standard · SS-EN 16883:2017

Bevarande av kulturarv - Riktlinjer för förbättring av energiprestandan i historiska byggnader

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16883:2017

Bevarande av kulturarv - Riktlinjer för förbättring av energiprestandan i historiska byggnader
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Riksantikvarieämbetet gällande förbetalda standarder inom kulturarvsområdet, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.
Standarder inom kulturarvsområdet >>

Informationsblad om SS-EN 16883:2017

Bevarande av kulturarv - Riktlinjer för förbättring av energiprestandan i historiska byggnader (PDF)

Omfattning
Denna europastandard innehåller riktlinjer för hållbar förbättring av energiprestandan i historiska byggnader (t.ex. byggnader av historiskt, arkitektoniskt eller kulturellt värde) med samtidig hänsyn till byggnadernas kulturvärden och kulturhistoriska betydelse. Standarden är inte bara tillämpbar på byggnader med juridiskt skydd som till exempel byggnadsminnen klassade som kulturarv, utan på
historiska byggnader oavsett typ och ålder.
Denna europastandard beskriver en normativ arbetsmetod för val av åtgärder som förbättrar energiprestandan och som baseras på undersökning, analys och dokumentation av byggnaden och dess kulturhistoriska betydelse. Genom metoden utvärderas dessa åtgärders effekter när det gäller bevarandet av byggnadens karaktärsbärande element.

Ämnesområden

Värmeisolering (91.120.10) Konstföremål och hantverksprodukter. Kulturegendom och kulturarv (97.195)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16883:2017

Bevarande av kulturarv - Riktlinjer för förbättring av energiprestandan i historiska byggnader
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Bevarande av kulturarv, SIS/TK 479

Internationell titel: Conservation of cultural heritage - Guidelines for improving the energy performance of historic buildings

Artikelnummer: STD-80029781

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-06-12

Antal sidor: 40

Finns även på: SS-EN 16883:2017