Standard Swedish standard · SS-EN 16883:2017

Conservation of cultural heritage - Guidelines for improving the energy performance of historic buildings

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 16883:2017

Conservation of cultural heritage - Guidelines for improving the energy performance of historic buildings
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 257 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna europastandard innehåller riktlinjer för hållbar förbättring av energiprestandan i historiska byggnader (t.ex. byggnader av historiskt, arkitektoniskt eller kulturellt värde) med samtidig hänsyn till byggnadernas kulturvärden och kulturhistoriska betydelse. Standarden är inte bara tillämpbar på byggnader med juridiskt skydd som till exempel byggnadsminnen klassade som kulturarv, utan på
historiska byggnader oavsett typ och ålder.
Denna europastandard beskriver en normativ arbetsmetod för val av åtgärder som förbättrar energiprestandan och som baseras på undersökning, analys och dokumentation av byggnaden och dess kulturhistoriska betydelse. Genom metoden utvärderas dessa åtgärders effekter när det gäller bevarandet av byggnadens karaktärsbärande element.

Subjects

Thermal insulation of buildings (91.120.10) Items of art and handicrafts. Cultural property and heritage (97.195)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 16883:2017

Conservation of cultural heritage - Guidelines for improving the energy performance of historic buildings
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 257 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Miljö och energi

International title:

Article no: STD-80029781

Edition: 1

Approved: 6/12/2017

No of pages: 40

Also available in: SS-EN 16883:2017