Standard Svensk standard · SS-EN 16581:2014

Bevarande av kulturarv - Ytskydd för porösa oorganiska material - Laboratorietestmetoder för utvärdering av effektivitet av vattenavvisande produkter

Status: Gällande

Denna standard ingår i vårt avtal med Riksantikvarieämbetet gällande förbetalda standarder inom kulturarvsområdet, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.
Standarder inom kulturarvsområdet >>

Omfattning
This European Standard specifies the methodology for laboratory evaluation of the performance of water repellent products on porous inorganic materials.
It is based on the measurement of several parameters which assess the performance of the product using standard test methods before and after ageing.
Acceptable performance within the laboratory does not constitute a blanket endorsement of application in every situation. The particular context of the heritage object, including such factors as material designation, condition, exposure, salt content and problems related to water ingress requires further investigation.

Ämnesområden

Konstföremål och hantverksprodukter. Kulturegendom och kulturarv (97.195)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bevarande av kulturarv, SIS/TK 479

Internationell titel: Conservation of Cultural Heritage - Surface protection for porous inorganic materials - Laboratory test methods for the evaluation of the performance of water repellent products

Artikelnummer: STD-104920

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-12-21

Antal sidor: 32