Standard Svensk standard · SS-EN 16853:2017

Bevarande av Kulturarv - Kulturvårdsprocess - Beslut, planering och implementering

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16853:2017

Bevarande av Kulturarv - Kulturvårdsprocess - Beslut, planering och implementering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I det här dokumentet beskrivs processen för beslutsfattande, planering och implementering avseende bevarandet av materiellt kulturarv. Den gäller fysiska uttryck av materiellt kulturarv, såsom enskilda objekt, samlingar, bebyggelsemiljö, historiska platser, fornlämningar och kulturlandskap.
ANMÄRKNING: Denna Europastandard beskriver inte hur kulturarv identifieras eller vem eller vilka kompetenser som fordras för beslutsfattande eller andra delar av processen.

Ämnesområden

Konstföremål och hantverksprodukter. Kulturegendom och kulturarv (97.195)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16853:2017

Bevarande av Kulturarv - Kulturvårdsprocess - Beslut, planering och implementering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Bevarande av kulturarv, SIS/TK 479

Internationell titel: Conservation of cultural heritage - Conservation process - Decision making, planning and implementation

Artikelnummer: STD-80038124

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-05-05

Antal sidor: 20

Finns även på: SS-EN 16853:2017