Standard Swedish standard · SS-EN 16853:2017

Conservation of cultural heritage - Conservation process - Decision making, planning and implementation

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 16853:2017

Conservation of cultural heritage - Conservation process - Decision making, planning and implementation
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 875 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
I det här dokumentet beskrivs processen för beslutsfattande, planering och implementering avseende bevarandet av materiellt kulturarv. Den gäller fysiska uttryck av materiellt kulturarv, såsom enskilda objekt, samlingar, bebyggelsemiljö, historiska platser, fornlämningar och kulturlandskap.
ANMÄRKNING: Denna Europastandard beskriver inte hur kulturarv identifieras eller vem eller vilka kompetenser som fordras för beslutsfattande eller andra delar av processen.

Subjects

Items of art and handicrafts. Cultural property and heritage (97.195)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 16853:2017

Conservation of cultural heritage - Conservation process - Decision making, planning and implementation
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 875 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Miljö och energi

International title:

Article no: STD-80038124

Edition: 1

Approved: 5/5/2017

No of pages: 20

Also available in: SS-EN 16853:2017