Standard Svensk standard · SS-EN 16853:2017

Bevarande av Kulturarv - Kulturvårdsprocess - Beslut, planering och implementering

Status: Gällande

Denna standard ingår i vårt avtal med Riksantikvarieämbetet gällande förbetalda standarder inom kulturarvsområdet, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.
Standarder inom kulturarvsområdet >>

Informationsblad om SS-EN 16853:2017

Bevarande av kulturarv - Kulturvårdsprocessen - Beslut, planering och implementering (PDF)

Omfattning
This European Standard specifies the process of decision-making, planning and implementing the conservation of tangible cultural heritage. It applies to material expressions of tangible cultural heritage such as individual objects, collections, the built environment, historic sites, archaeological sites and cultural landscapes. NOTE This European Standard does not cover how to identify cultural heritage nor who or what competences are required to undertake decisions or other parts of the process.

Ämnesområden

Konstföremål och hantverksprodukter. Kulturegendom och kulturarv (97.195)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bevarande av kulturarv, SIS/TK 479

Internationell titel: Conservation of cultural heritage - Conservation process - Decision making, planning and implementation

Artikelnummer: STD-8026263

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-05-05

Antal sidor: 28