Standard Svensk standard · SS-EN 17138:2019

Bevarande av kulturarv - Metoder och material för rengöring av porösa oorganiska material

Status: Gällande

Denna standard ingår i vårt avtal med Riksantikvarieämbetet gällande förbetalda standarder inom kulturarvsområdet, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.
Standarder inom kulturarvsområdet >>

Informationsblad om SS-EN 17138:2019

Bevarande av kulturarv - Metoder och material för rengöring av porösa oorganiska material (PDF)

Omfattning
This document provides the guidelines for the choice of the operational cleaning technical specifications in order to optimize the cleaning operation. The fundamental requirements for each specific cleaning method are given as to adapt cleaning works for single specific cases.
The objective of cleaning may consist of removal of any combination of unwanted materials, such as: degraded protective coatings, surface or near-surface materials, which constitute a present or future threat to conservation, materials which prevent legibility of the object or are disfiguring by nature, deposits which are judged to be incompatible to the historical nature of the object.

Ämnesområden

Konstföremål och hantverksprodukter. Kulturegendom och kulturarv (97.195)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bevarande av kulturarv, SIS/TK 479

Internationell titel: Conservation of Cultural Heritage - Methods and materials for cleaning porous inorganic materials

Artikelnummer: STD-80009205

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-01-04

Antal sidor: 76