Standard Svensk standard · SS-EN 15759-1:2011

Bevarande av kulturarv - Specifikationer för styrning av inomhusklimat - Del 1: Riktlinjer för uppvärmning av kyrkor, kapell och andra platser av sakral betydelse

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15759-1:2011

Bevarande av kulturarv - Specifikationer för styrning av inomhusklimat - Del 1: Riktlinjer för uppvärmning av kyrkor, kapell och andra platser av sakral betydelse
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I det här dokumentet specificeras riktlinjer för val av uppvärmningsstrategier och värmesystem i kyrkor, kapell och andra platser av sakral betydelse, som moskéer och synagogor, i syfte att förebygga skada på kulturarv och samtidigt skapa ett inomhusklimat som tillåter hållbar användning av dessa byggnader. Den är tillämplig för de flesta platser av sakral betydelse, oavsett storlek och utförande. Denna Europastandard är tillämplig inte bara vid introduktion av nya värmesystem, utan också vid byte av befintliga.
Detta dokument är tillämpligt för byggnader som ingår i kulturarv eller som inrymmer kulturarvsobjekt. Denna europeiska standard behandlar inomhusklimatförhållanden, uppvärmningsstrategier och tekniska lösningar för implementering av dem, men inte själva den tekniska utrustningen.

Ämnesområden

Konstföremål och hantverksprodukter. Kulturegendom och kulturarv (97.195)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15759-1:2011

Bevarande av kulturarv - Specifikationer för styrning av inomhusklimat - Del 1: Riktlinjer för uppvärmning av kyrkor, kapell och andra platser av sakral betydelse
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Bevarande av kulturarv, SIS/TK 479

Internationell titel: Conservation of cultural property - Indoor climate - Part 1: Guidelines for heating churches, chapels and other places of worship

Artikelnummer: STD-80038123

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-12-08

Antal sidor: 32

Finns även på: SS-EN 15759-1:2011